English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Дали парите ще последват децата или ...

Published on , , София

Новият проектозакон за училищното образование предвижда за първи път в образованието да бъде въведен на практика принципът "парите следват ученика", който ще позволи на учениците в частни училища също да получават държавна субсидия. Това предизвика разнопосочни реакции - от пълно одобрение до яростна критика. euinside подкрепя предложението, защото смята, че ще даде по-голям избор на децата и родителите и ще увеличи конкуренцията, особено ако частните училища реагират с намаляване на таксите. Крайно време е държавните училища също да започнат да се конкурират за децата ни, още повече предвид факта, че родителите дофинансират училищните бюджети по най-различни начини. Тук публикуваме една позиция "за" предложението и очакваме, ако имате мнение по темата да го споделите като коментар под статията.

Принципът "парите следват ученика" има за цел държавата еднакво и в равна степен да поеме разходите за образователните изисквания, които има към всички деца в български училища. В момента по отношение на частните училища и учениците в тях държавата има само изисквания. И повярвайте ми, държавата много стриктно следи дали те се спазват. Единственото изключение от правилото за лишаване на учениците в частните училища от държавна субсидия, извоювано след много битки, е снабдяването им с учебници и учебни помагала от 2008 г.

Когато като гражданин на България имам задължения и ги изпълнявам, редно е да получа парите, които държавата е предвидила за този вид дейност, а не да се финансирам сама. Ако искам повече от това, което държавата ми предлага и иска да знам, то тогава е редно и задължително да се финансирам сама.

Никой не говори за държавно финансиране на частни училища. Говорим за държавни пари за български деца. Ако детето се премести от едно училище в друго, парите го следват. Така че парите са за детето, не за училището. Това е изключително важно да се разбере. И когато има задължения и те се изпълняват, редно е да се изпълняват еднакво за всички и правата, произтичащи от тях.

Това е ситуацията към момента. Децата в частните училища на практика освобождават средства от бюджета за образование, защото не получават единния разходен стандарт (ЕРС). А бюджетът за образование се формира на базата на ЕГН на децата в ученическа възраст. Тоест парите на децата, които са в частни училища са заложени в бюджета, защото чисто хипотетично родителите на всички тези деца могат да решат да ги запишат в държавно или общинско училище и държавата трябва да има тези пари в бюджета си. Така че въвеждането на принципа парите следват ученика няма по никакъв начин да увеличи бюджета за образование, а ще помогне за правилното харчене на парите – да отидат при тези деца, за които са предвидени.

Според доклад на Световната банка за състоянието на образователните системи по света, в страните с най-силно развита или т.нар. „интегрална" среда за публично-частни партньорства, публичният сектор финансира частните училища като осигурява на учениците ваучери за тяхното обучение, независимо от училището, в което са избрали да се учат, с което се насърчава свободният избор на учениците и конкуренцията между училищата.

В приетата от Народното събрание Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.) е залегнало въвеждането на принципа „Парите следват ученика” „не по-рано от 2009 г.”. Редно е през 2012 г. да залегне и в закона и преди края на периода – 2015 г. – да започне да се прилага. Ако принципът остане в предложения за гласуване нов закон за училищното образование, децата, лишавани с години от гарантираните им по Конституция права ще получат подкрепата на своята държава.

Като родител единственото, което искам е децата ми да бъдат еднакво третирани и равнопоставени, независимо от това в какво училище учат или чия е собствеността му. Иначе е трудно да им се обясни, че държавата се грижи за тях и още по-трудно да ги възпиташ в уважение, защото те такова не са получили – не е уважен изборът им къде да се учат.

Създаването на условия за публично-частни партньорства в сферата на образованието ще повиши качеството на образованието, а от това ще спечелим всички ние – родители и деца. Явно е, че държавата няма да се справи сама с тежките промени, които трябва да се осъществят във философията на образователната политика. И не че от Министерството не знаят какво да се направи, просто винаги и за всичко съпротивата към новото, което води до промяна е огромна. Тук партньорството с частни организации за предлагане на по-добро образование, може да помогне на всички заинтересовани. Надявам се, че всички сме заинтересувани децата ни да получат по-добро образование.

*Десислава Бошнакова е член на УС на Инициативен родителски комитет - сдружение с нестопанска цел в обществена полза за защита правата на децата на равен достъп да образование, подпомагане и закрила.

comments
innocent
17 февруари 2012 20:34
Впрочем, вижте за какви бройки става дума и преценете сами дали промяната ще доведе до чутовно обедняване на държавните училища - долу са данните на НСИ http://www.nsi.bg/EPDOCS/Education2010.pdf за 2010/2011 учебна година :
- "През учебната 2010/2011 г. броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 615.6 хил."
- "Към 1.10.2010 г. в страната има 68 функциониращи частни общообразователни училища, от които 5 начални, 29 основни, 2 прогимназии, 28 гимназии и 4 средни общообразователни училища (СОУ). В частните общообразователни училища се учат общо 6 179 ученици. Частният сектор в общото образование обхваща само 1.0% от общия брой на учениците."
- "През 2010/2011 учебна година в страната функционират 49 лицензирани частни детски градини, посещавани от 1 784 деца, представляващи като относителен дял едва 0.8% от общия брой на децата в детските градини."
flyco
20 февруари 2012 11:12
Надявам се стъпките за промяна на образователната ни система да бъдат в посока такава, че да можеш да получаваш адекватно средно образование както в София, така и в Тутракан. Всяко действие против тази посока няма да подкрепя.
flyco
20 февруари 2012 13:14
Опасявам се, че вместо повишаване изобщо на качеството на обучение, ще се отиде към образователна сегрегация. Това от своя страна ще разслои още повече българското общество и ще доведе до още по-голямо разтваряне на социалната ножица. От тук до образуването на широка средна класа пътят става още по-дълъг, а гаранцията за демократично развитие на страната още по-малка.
Комитата
20 февруари 2012 14:10
Приветствам идеята „парите следват ученика“. В момента държавните училища използват неефективно монополно парите, които се полагат на всеки ученик за обучение, а чрез „извънкласни“ форми и „дарения“ се изнудват родителите да плащат допълнително за какво ли не. Сега държавните училища ще бъдат поставени пред задачата да бъдат конкурентноспособни и да привличат ученици, но без да влошават условията за тяхното обучение. Ще се появят училища с мъртви души, това е неизбежно, но и не е нерешим проблемът с контрола.  
Ще стане и възможно вдигането на качеството на обучение и падане на таксите в частните училища, т.е. очаквам, ако се направят правилно нещата да се появи масовото частно училище за средната класа, което много липсва в момента в България. 
anonymous
26 февруари 2012 15:09
Тъй като съм преподавател, внимателно следя темата. След като прочетох текста на г-жа Бошнакова, се убедих, че тя не е ходила твърде много на училище - системно не затваря обособените части със запетая и допуска и други пунктуационни грешки.
Също така ми е интересно колко души членуват в това сдружение с нестопанска цел. Поправете ме, ако греша, но законът предвижда, че няколко души могат да регистрират подобна организация, нали? Събират се няколко приятели, регистрират НПО, след което подписват статиите си с "член на УС на"...
По същество - подкрепям коментарите на Flyco.
Въвеждането на това предложението и влошаването на качеството на общественото образование със сигурност ще бетонира "африканизирането" на България...
Маймуната на Клона
27 февруари 2012 07:29
Според мен всеки който прави правописни грешки трябва да му се взима правото на глас. Да полага обществено полезен труд. И да носи на ревера си нов модел 'еврейска звезда'.
Това последното го предлагам понеже ЕС ще ни забрани да ги жигосваме по челата.
Също така да се дава предимство в граЦкия транспорт на всички които са "последна инстанция". Всички които знаят за световната конспирация. Всички които са 'форумни корифеи'.
Или казано по точно - отдайте дължимото на 'anonymous'. Той най-вероятно е копАл Хаинбоаза и има правото да изхвърля мнениАта на другите хора в кофата само от висината на своето патриархално положение. Не са му необходими никакви други доводи.
Иначе ето ги и моите 5 стотинки по темата:
Ние отдавна сме бананова република. Заради местните племенни велможи в лицето на 'anonymous'
Който даже и името не си е написал по стар ДС обичай на анонимни доноси.
MKaragyozov
4 март 2012 21:18
Един от най-добрите отговори на изложените по-горе в статията "аргументи" е материалът на Любослава Русева "Шокова терапия за училище" - http://www.reduta.bg/?p=2717. Десен журналист като Л. Русева прави на пух и прах тази идея...
Кибик
6 март 2012 08:10
Да повторя за MKaragyozov:

Ако смятате че Любослава Русева е десен журналист, това е породено от крайно-лявата ви позиция и това че г-жа Русева ви се пада от дясно.
Но нейната плачковщина определено я позиционира в ляво-среда
:)
Тоно
14 март 2012 13:13
Много отдавна трябваше да стане това - "парите да следват ученика". Изцяло подкрепям тази промяна. Извинете ме, че не излагам аргументи за тази си позиция, но просто не съм привърженик на "форумни" дебати.     

If you have a comment, please post it here.
Name:  
login not required