euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Нова финансова архитектура в ЕС през следващите 3 години

Аделина Марини, 27 май 2009

Създаване на нов Съвет за европейски системен риск и Европейска система на финансовите надзорни органи са само част от идеите в предложението, което ЕК гласува днес за създаване на Финансов надзор в Европа. Предложението на практика представлява пакет амбициозни реформи на настоящата архитектура на финансовите услуги. До 15 юли всички заинтересувани страни са поканени да дадат мнението си по предложението на ЕК.

Предложението на ЕК се базира на резултатите в доклада на Жак дьо Ларозиер и неговата група. Докладът беше представен през февруари, а в групата на финансовия експерт са специалисти като Лешек Балцерович, Хосе Перес, Отмар Исинг. В него се прави цялостен анализ на причините за финансовата криза и възможния изход от нея, като се препоръчва много по-строг контрол върху всички видове финансови институции и инструменти.

Освен Съветът за европейски системен риск, който ще следи и установява рисковете за стабилността на финансовата система като цяло, ще бъде създадена и Европейска система на финансовите надзорни органи, която ще контролира отделните финансови институции. Освен това тази надзорна система ще разработи и хармонизирани правила.

Пълен преглед на ефекта от тези мерки ще бъде направен след 3 години и не по-късно от 2013 г.

В момента има три комисии за надзор на финансовите услуги, които обаче имат само консултативни функции: Комитета на Европейските банкови надзорници, Комитета на Европейските застрахователи и пенсионни фондове и Комитета на европейските регулатори на книжата.

Cookies Consent

We use only Google Analytics for readership statistics and event tracking (IP anonymisation enabled).

Google Analytics uses multiple first-party cookies to measure user interactions.

We do not have third-party cookies, do not measure ad performance, do not do market research, and do not provide any ads, personalised or anonymous. Google Ads are also disabled on this site.

By clicking the Agree button below, you allow us only to gather anonymous analytics data (about user behaviour) so we can improve our content.