euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Георги Ангелов: Добри са мерките за намаляване на разходите

Аделина Марини, 6 април 2010

Добри са мерките, насочени към намаление на разходите, финансова дисциплина, спиране на източването, приватизация, реформи и подобрение на публичните услуги. Увеличаването на капитала на Българската банка за развитие е безсмислена и вредна мярка. Това коментира старши икономистът на институт "Отворено общество" Георги Ангелов по темата за антикризисните мерки на правителството. Ето пълните отговори на Георги Ангелов на въпросите на euinside:

1. Какво се разбира под: „Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискалния резерв.” - как и откъде?

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Това намеква за увеличение на държавния дълг, от което обаче няма нужда* – ако правителството наистина сериозно е решило да ограничи разходите и дефицита в бюджета. Не е добър знак да вземаш кредити, ако твърдиш, че нямаш нужда от финансиране, защото си затворил дупката в бюджета. Това би намалило доверието към политиката на правителството и би предизвикало съмнения.

2. Много от мерките нямат срокове и оценка на финансовия ефект (както и на това колко ще струват), може ли да дадете Вашата оценка на това до колко ще са ефективни и кога може да се очаква ефектът? Например търговията с парникови газове, приватизацията, мерките за ограничаване на публичните разходи или изграждането на електронното правителство и др.

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Ефектът ще се усети, когато мерките започнат да се изпълняват. Със сигурност, би трябвало да се започне приоритетно с мерките за намаление на разходите. Те би трябвало да се допълват и от цялостна реформа в публичния сектор. Когато започнат да се прилагат тези мерки, веднага ще се види ефектът от тях. Също бързо трябва да се движат и мерките, свързани с продажба на активи и приватизация.

Някои мерки въобще не бива да се прилагат или прилагането им трябва да бъде отложено във времето. Например, има мерки, които предвиждат увеличаване на държавните разходи – което не бива да става докато не е сигурно, че бюджетът може да си го позволи.

За структурните мерки – като електронното правителство – задължително трябва да има твърд срок и отговорник, защото в противен случай ще стане същото като досега – а именно, нищо.

3. Доколко е възможно постигането на целта от събиране на милиард и 600 млн. лв. в хазната тази година от тези мерки? И тези пари, всъщност, какъв проблем решават?

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Напълно е възможно ефектът да достигне 1.6 милиарда и би било добре това да стане. В противен случай рискуваме проблеми с дефицита и забавяне на възстановяването (а и гръцки тип сценарий). Проблемът е свързан с промяна в структурата на икономиката (по-малко внос и инвестиции – т.е. по-малко приходи от ДДС), както и с неправилна прогноза на приходите в бюджет 2010.

4. Кои от мерките смятате за добри и работещи? (Например мерките за въстановяване на финансовата дисциплина в държавата такива ли са?)

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Добри са мерките, насочени към намаление на разходите, финансова дисциплина, спиране на източването, приватизация, реформи и подобрение на публичните услуги. Това са и мерките, които трябва да бъдат изпълнени на всяка цена.

5. Какво мислите за увеличаването на капитала на Българската банка за развитие с цел насочване на ресурс към малките и средните препдприятия?

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Безсмислена и вредна мярка. Правителството не може да си позволи да налива пари в държавни предприятия и банки, защото ресурсите му са ограничени и не бива да се прахосват (а и ще бъде много лош знак ако резервите паднат значително, което ще стане при наливане на пари в ББР). Опитът от дейността на ББР показва, че тя няма никакъв значим ефект върху икономиката, кредита и малките предприятия. За да има значим ефект, трябва да се подобряват общите условия в икономиката – т.е. да се стабилизира бюджетът, да се премахват бюрократични и други пречки, да се създават добри условия за бизнес, да се приближим към Еврозоната. Това са конкретните мерки, които биха могли да осигурят повече и по-евтин ресурс за МСП – а не банката за развитие.

6. Болничните - НОИ влиза от 4-я ден, първите два поема работодателят, третият си е за сметка на работника. При положение, че работникът и работодателят вече са внесли осигуровките за този риск в НОИ, това реално не е ли скрито увеличаване на осигурителната тежест?

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Масово се злоупотребява с болнични – както от работодател, така и от работник. Затова е добре да се въведат стимули, които да намалят злоупотребите. Най-добре, обаче, е първият ден да е за сметка на работника, следващите няколко за сметка на работодателя. Това е форма на “доплащане” или “кофинансиране” (deductible), която често се прилага при осигурителни или застрахователни договори, за да се избягват подобни изкривявания. В други страни дори е по-затегната процедурата – в Естония държавата плаща след 10-тия ден болнични.

7. По отношение на мерките за подкрепа на доходите на домакинствата, одобрявате ли ангажимента за увеличаване на минималната работна заплата и смятате ли, че като цяло мерките са насочени към социално слабите и безработните, за сметка на работещите хора?

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: В никакъв случай минималната заплата не подкрепя нито икономиката, нито доходите. Тази мярка само би създала повече безработица. В голяма степен, бюджетният проблем е създаден от предизборни мерки (увеличението на пенсиите и увеличението на заплатите в армията през 2009 година). Ясно е, че за да се финансират тези по-щедри разходи в криза, някой трябва да плати.

За съжаление, наистина изглежда, че в антикризисните мерки има такива мерки, които просто пазят статуквото, вместо да насърчават икономиката. Една мярка, например, отлага обещанието на ГЕРБ да намали осигуровките, за да насърчи пазара на труда, заетостта и икономиката. Това наистина е за сметка на работещите и на икономиката.

8. Каква е реалната възможност да се стигне до увеличение на ДДС до 22 (или повече) процента и какви биха били последиците от това?

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Ако правителството не успее да съкрати държавните разходи, ще трябва да увеличи ДДС, което ще прехвърли проблема от държавния върху частния сектор и домакинствата. Това не е добра политика – не само защото е криза, а и защото увеличението на данъчното облагане влияе негативно върху икономическото развитие в дългосрочен план, а България отчаяно се нуждае от бързо икономическо развитие, тъй като все още е най-бедната страна в ЕС.

9. Споделяте ли задоволството на правителството от работата на Тристранката и че именно така трябва да се работи?

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: По принцип, правителството не бива да се опитва да прехвърля отговорността си върху тристранката, защото тя не може да я носи. Избирателите са гласували за политици, а не за тристранка и от политиците ще търсят отговорност на изборите. Разбира се, добре е, че тристранката осъзна колко е важна бюджетната стабилност и започна да мисли мерки за бюджетна стабилност – само до преди няколко седмици синдикалисти и други представители на тристранката ни убеждаваха да разпуснем бюджета като антикризисна мярка. Ефектът от гръцката криза повлия положително като намали безумните и популистките предложения.

10. Адекватни ли са мерките на фона на развитието на кризата у нас и прогнозите, че ще е по-продължителна?

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Някои – да, други – не. Но що се отнася до фискалните мерки, които адресират бюджетния проблем, те са напълно задължителни и трябва да са дори по-дълбоки. Важно е, обаче, изпълнението. Не просто трябва да се напишат на един списък, а и да се изпълнят някои от мерките на практика.

11. Доколко са основателни твърденията на кабинета, че в държавата няма пари заради сключени неизгодни договори от предишното правителство?

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Сегашните мерки адресираха бюджетен проблем, който не включваше тези договори. Би било много неприятно и притеснително, ако наистина има договори за над 2 милиарда лева, тъй като това означава автоматично, че България е нарушила изискванията за дефицит през 2009 година и отделно ще трябва да търси пари през 2010 година, за да плати по договорите. Истината ще разберем в края на април когато Евростат ще публикува данните за дефицита през 2009 година.

*Подчертаванията са на euinside

Cookies Consent

We use only Google Analytics for readership statistics and event tracking (IP anonymisation enabled).

Google Analytics uses multiple first-party cookies to measure user interactions.

We do not have third-party cookies, do not measure ad performance, do not do market research, and do not provide any ads, personalised or anonymous. Google Ads are also disabled on this site.

By clicking the Agree button below, you allow us only to gather anonymous analytics data (about user behaviour) so we can improve our content.