euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Брюксел: свалете дефицита до 2011 и избягвайте влошаване 2010

Аделина Марини, 6 юли 2010

Европейската комисия обяви, че за 2009 г. България е имала свръхдефицит и задвижи следващата фаза от процедурата по свръхдефицит. Оценката се базира на данните, предоставени от българските власти през април 2010 и удостоверени по-късно от Евростат. Според нея, общият правителствен дефицит възлиза на 3.9% от БВП за миналата година, което не е близо до референтната стойност от 3 на сто, спрямо Пакта за стабилност и растеж на ЕС. Затова Комисията призовава Екофин да вземе решение в същия дух и да отправи препоръки към България за корекция на бюджетния дефицит.

Препоръката на Комисията към българските власти е да свалят общия правителствен дефицит до под 3 на сто от брутния вътрешен продукт по достоверен и устойчив начин до 2011 най-късно. Същевременно, България трябва да предприеме и нужните мерки да избегне влошаване на фискалния дефицит за 2010 над планираните 3.8%, както и да се опита да не надвиши 0.75% дефицит за 2011 г.

Нещо повече, друга препоръка към България е, за да се ограничат рисковете от пренастройването, да се засили фискалното управление и прозрачността чрез увеличаване на контрола върху разходите от страна на Министерството на финансите, подсилване на обвързващия характер на средносрочната бюджетна рамка, както и подобряване на наблюдението върху изпълнението на бюджета през цялата година. От българските власти се очаква да докладват постигнатия напредък по препоръките в отделна глава към предстоящото обновяване на конвергентната програма до премахването на процедурата по свръхдефицит.

Отделно от това, България е приканена да подобри ефективността на разходите на публични средства като приложи изцяло планираните структурни реформи в областта на държавната администрация, здравеопазването, образованието и пенсиите.

Преведено от брюкселски, тези препоръки означават, че българското правителство вече няма полезен ход, освен да спре да внушава на обществото дали има или няма дефицит и дали Брюксел ще се сърди, да отчита на месечна база излишъци, както и да обяснява на Брюксел, че не е прав. И в случай, че тези препоръки не са станали болезнено ясни на кабинета, Европейската комисия е приготвила и още една мярка, която със сигурност ще изненада всички, а именно - ще включи българските статистически данни в годишния доклад по Механизма за контрол и верификация в областта на правосъдието и вътрешните работи, който се очаква да излезе това лято.

А призивите за прозрачност, вероятно се отнасят и до трудностите, с които Комисията е срещнала в опита да разбере защо правителството реши да актуализира бюджета за тази година, а преди това да ревизира няколко пъти данните си за фискалния дефицит за 2009 г. и накрая да сведе до "очаквана" заплахата за мисия на Евростат в България.

Cookies Consent

We use only Google Analytics for readership statistics and event tracking (IP anonymisation enabled).

Google Analytics uses multiple first-party cookies to measure user interactions.

We do not have third-party cookies, do not measure ad performance, do not do market research, and do not provide any ads, personalised or anonymous. Google Ads are also disabled on this site.

By clicking the Agree button below, you allow us only to gather anonymous analytics data (about user behaviour) so we can improve our content.