euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Предстои тежък Съвет по общи въпроси и външни отношения

Аделина Марини, 18 май 2009

С много тежък дневен ред ще започне Съветът по общи въпроси и външни отношения днес, тъй като трябва да подготви две много важни срещи на високо равнище - Европейският съвет през юни, когато ще бъде направен анализ на изтеклата половин година под Чешко председателство и ще бъдат набелязани приоритетите за следващите 6 месеца под Шведско ръководство, както и срещата на върха ЕС-Русия. Срещата ще се проведе в Хабаровск на 21 и 22 май. Това, което до момента е известно като дневен ред е, че водещи теми на разговорите ще бъдат отношенията между ЕС и Русия, глобалната финансова и икономическа криза, включително и руското предложение за нова енергийна харта, енергийната сигурност и други международни теми.

Що се отнася до Европейския съвет, той ще се проведе на 18 и 19 юни в Брюксел, като основните теми ще бъдат отново институционални. По-специално лидерите на ЕС ще очакват гаранции предвид очаквания втори референдум в Ирландия за Лисабонския договор. Икономическата, финансовата и социалната обстановка също ще бъде водеща тема, като се очаква да бъде представен анализ на мерките, предприети до момента и техния ефект върху финансовия сектор, реалната икономика и заетостта. Ще бъде направен и преглед на изпълнението на стъпките, договорени на срещата на Г20 в Лондон.

Cookies Consent

We use only Google Analytics for readership statistics and event tracking (IP anonymisation enabled).

Google Analytics uses multiple first-party cookies to measure user interactions.

We do not have third-party cookies, do not measure ad performance, do not do market research, and do not provide any ads, personalised or anonymous. Google Ads are also disabled on this site.

By clicking the Agree button below, you allow us only to gather anonymous analytics data (about user behaviour) so we can improve our content.