euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Директивата за услугите в ЕС вече е в сила

euinside, 29 декември 2009

От 28-ми декември 2009 г. дългоочакваната Директива за услугите вече е в сила. Тя беше приета от страните-членки на ЕС през декември 2006 г. с цел да улесни вътрешния пазар на услугите. Приемането й обаче предизвика много спорове, което удължи крайния срок на влизането й в сила и създаде заплахата от добилия популярност "полски водопроводчик".

Документът улеснява установяването и временната търговия на услуги в Европа, което включва сектори като строителството, туризма, хотелството и ресторантьорството, търговията на дребно, както и сферите на информационните и консултантските услуги. Прилагането на директивата дава възможност на фирми от една страна-членка на ЕС да имат същите възможности за търговия в други. Това означава, че страните-членки не трябва да поставят бариери, свързани с националността на фирмата или предприемача там, където се предлагат услугите.

Към новото законодателство се въвежда и възможността за "точки на контакт" за услуги. Това представлява уеб-портал, който ще съдържа информация за условията за предлагане на услуги в определена държава. Компаниите ще могат да използват портала, за да намерят подходящата институция и електронно да кандидатстват за разрешение или да отчетат своята дейност. Порталът обаче все още не е готов. Очаква се той да започне пълноценно работа в началото на следващата година. Всяка страна-членка ще бъде длъжна да създаде собствени точки на контакт. Шведското председателство на ЕС вече предложи своите точки за контакт - телефони и уеб-сайтове на институциите, които отговарят за предоставянето на услуги в Швеция.

Износът на услуги е най-бързо растящият сектор в шведската икономика, по данни на председателството. Ръстът е средно 9% годишно от 1995 г. насам. В момента около 3.4 млн. души са заети в сферата на услугите в скандинавската страна.

Cookies Consent

We use only Google Analytics for readership statistics and event tracking (IP anonymisation enabled).

Google Analytics uses multiple first-party cookies to measure user interactions.

We do not have third-party cookies, do not measure ad performance, do not do market research, and do not provide any ads, personalised or anonymous. Google Ads are also disabled on this site.

By clicking the Agree button below, you allow us only to gather anonymous analytics data (about user behaviour) so we can improve our content.