euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

По пътя към социалистическата демокрация

Аделина Марини, 19 януари 2011

Интересни времена ни очакват, тъй като една от най-големите икономики в света, със сигурност най-бързо развиващата се - Китай - ще се опита да докаже възможността за съществуването на Третия път. Основна цел на китайското общество продължава да бъде изграждането на социалистическа демокрация. Само че как тази цел ще се впише в общуването с капиталистически и несоциалистически демократично (чрез преки избори) устроения свят, не става много ясно. Във всички случаи, обаче, Китай е твърдо решен да продължи държавната политика на отваряне, става ясно от интервю, което китайският президент Ху Дзинтао даде за вестниците The Washington Post и The Wall Street Journal в навечерието на посещението си във Вашингтон, което започна на 18 януари и ще продължи 4 дни.

Всички чуждестранни фирми в Китай са китайски

Един от основните въпроси, които двата вестника са изпратили съвместно в Пекин, вълнува голяма част от Западния свят, а именно, че въпреки продължаващия ръст на чуждестранните инвестиции в Китай, някои американски компании (не са само американски) се оплакват от бизнес-климата в страната. Както и euinside писа наскоро, проблемът основно се състои в дискриминационното отношение към чуждестранните фирми и, най-вече, към тяхната интелектуална собственост.

На този въпрос г-н Ху отговаря, че ПЧИ (преките чуждестранни инвестиции) са важна част от отварянето на Китай. "Всички чужди компании, регистрирани в Китай, са китайски предприятия. Тяхната иновация, производство и бизнес дейности в Китай се радват на същото отношение, както и китайските предприятия", твърди Ху в интервюто си, затвърждавайки държавната позиция, изразявана и от премиера Вън Дзябао. По-нататък в отговорите си, китайският президент посочва, че страната му ще продължи да прилага проактивна фискална и предпазлива валутна политика, ще ускори икономическото преструктуриране, "пламенно ще засили местната иновативност", ще постигне напредък в пестенето на енергия и намаляване на замърсяването, ще продължи с реформите и така нататък.

Ключовата дума е "местна иновативност", тъй като не малко западни фирми се оплакват, че Китай често ги принуждава да прехвърлят интелектуалната си собственост на китайски партньори в замяна на достъп до пазара. Нещо, което очевидно се отрича от китайското ръководство.

На икономическия фронт от валутната война

Интересното е, че макар валутните проблеми между Китай и САЩ да остават нерешени и актуални, въпросът с икономическото партньорство и третирането на чуждестранните инвеститори измести валутните войни от първото място. Колегите от двата влиятелни американски всекидневника поставят валутния въпрос изключително изкусно като директно питат какво е мнението на г-н Ху за бъдещата роля на американския долар в света, както и дали Китай иска националната му валута ренминби да стане международна. Отговорът е изключително показателен:

"Настоящата валутна система е продукт на миналото. Като основна резервна валута, американският долар се използва в значителни количества в глобалната търговия на стоки, както и в повечето инвестиционни и финансови транзакции. Валутната политика на Съединените щати има огромно влияние върху глобалната ликвидност и капиталовите потоци, поради което ликвидността на долара трябва да се запази на разумно и стабилно ниво. За да бъде приета дадена национална валута от света, това изисква много време. Китай има важен принос в световната икономика, от гледна точка на икономическо производство и търговия, и ренминби играе роля в световното икономическо развитие. Но за да се превърне той в международна валута, това е доста дълъг процес".

Разбира се, по-големият и по-непосредствен проблем от желанието на Китай валутата му да отговаря на световното му влияние, е този с валутния курс на юана. Съвсем очаквано, Ху Дзинтао посочва, че Китай е приел пакет за овладяване на инфлацията, предизвиквана както от скоростния икономически растеж, така и от постепенното оценяване на юана. Този пакет включва и напасване на лихвените равнища. Освен това, пише държавният глава в отговорите си, Пекин е приел контролиран режим на плаващ валутен курс, базиран на пазарното търсене и предлагане, и с отношение към валутната кошница. Промените във валутния курс са резултат от множество фактори, включително външнотърговският баланс, пазарното търсене и предлагане. "В този смисъл инфлацията надали може да бъде смятана за сериозен фактор при определянето на политиката към валутния курс", посочва Ху.

Другият фундаментален въпрос, който The Washington Post и The Wall Street Journal задават - доколко политическата реформа е съобразена със скоростта на икономическата - Ху Дзинтао признава, че Китай продължава да е развиваща се страна, независимо от икономическите си успехи. "Същевременно, ние сме напълно наясно, че Китай все още е най-голямата развиваща се страна в света и имаме нужда да полагаме още дълги и трудни усилия, ако искаме да изградим умерено проспериращо общество във всички аспекти и най-общо - да постигнем модернизация". Според развития свят обаче, Китай вече от няколко години е напуснал терминологичния пристан "развиваща се държава" и трябва да поеме своите отговорности като развита и просперираща страна.

А за тези, които са привързани към социалистическите идеи, г-н Ху заявява, че политическото преструктуриране на страната трябва да се задълбочи, за да посрещне нарастващия ентусиазъм на народа да участва в политическите въпроси. "Политическото престректуриране, към което ние в Китай се стремим, е насочено към постигане на напредък в самоподобряването и развитието на социалистическата политическа система. Ние ще продължим да разширяваме народната демокрация и да изграждаме социалистическа страна под върховенство на закона и при спазване на китайските национални условия", отговаря Ху Дзинтао.

Дългото посрещане

Това изказване на китайския президент надали посреща очакванията на Запада за демократизиране и икономическо либерализиране на азиатския гигант. А тези очаквания са големи. Под заглавие "Дългото сбогуване" (вероятно по Реймънд Чандлър) списание The Economist посочва в прогнозата си за 2011 година, че това ще бъде годината на дългото сбогуване с настоящото китайско ръководство. Очаква се президентът Ху Дзинтао да напусне поста си като лидер на комунистическата партия в края на 2012 година, а президентския си пост той ще сдаде през март 2013 година. Премиерът Вън Дзябао пък ще напусне Политбюро също през 2012 година и ще освободи държавния си пост през 2013 година.

Уви, вероятно заглавието трябва да бъде променено на "Дългото посрещане" на китайската социалистическа държава. Вече се завъртат имена на евентуални наследници, но е очевидно, че след близо 10 години управление Ху Дзинтао и Вън Дзябао ще държат техните наследници да следват социалистическата линия, която не е толкова в разрез с икономическото развитие и вида на пазара, колкото с манталитета и виждането за света. А това вече оказва влияние върху икономическите отношения.

За сметка на това обаче, всеки ход оттук нататък ще има сериозен световен отзвук, защото, ако досега Китай се развиваше бързо и стремително и впечатляваше икономистите със статистическите си криви, сега вече всяка стъпка на Китай отеква по целия свят. Какъвто и да е следващият лидерски екип в Китай, той ще работи в среда на огромна икономическа мощ и в свят на свръхзадлъжнели развити държави и бързо развиващи се и нововъзникващи пазари с жадна за ресурси средна класа. А разменната монета в следващото десетилетие ще бъдат именно ресурсите, битката за които се води от известно време насам, но все още тихо.

Cookies Consent

We use only Google Analytics for readership statistics and event tracking (IP anonymisation enabled).

Google Analytics uses multiple first-party cookies to measure user interactions.

We do not have third-party cookies, do not measure ad performance, do not do market research, and do not provide any ads, personalised or anonymous. Google Ads are also disabled on this site.

By clicking the Agree button below, you allow us only to gather anonymous analytics data (about user behaviour) so we can improve our content.