euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ИПИ: Земеделските субсидии ощетяват селското стопанство

Аделина Марини, 3 юни 2009

През последните 6 години земеделските производители в България са ползвали данъчни облекчения в размер на 779 млн. лв. в следния вид: не се облагат с подоходен данък доходите им, данък печалба се преотстъпва 60% и се възстановява платеният акциз върху закупените горива. Същевременно, въпреки огромните помощи болшинството от земеделците декларират изключително ниски доходи - за 2007 г. над 67% от земеделците декларират до 60 лв. месечен доход, а едва 2% (или 651) от тях декларират доходи над 500 лв. на месец. Това показват данните от изследване на Института за пазарна икономика. Авторите на изследването смятат, че субсидиите в земеделието на практика го ощетяват.

В периода 2001-2007 делът на аграрния сектор в БВП намалява повече от два пъти, въпреки годините на подем за българската икономика. Това силно контрастира с държавните помощи за сектора през годините, които отбелязват постоянен ръст.
Подпомагането на земеделските производители в периода 2001 – 2007 г. е главно по линия на данъчни облекчения и субсидии, като общата сума надвишава 2,5 млрд. лв, пише още в доклада.

От данните за получените средства по Схемата за директни плащания на площ за календарната 2007 г. става ясно, че 80% от субсидиите са отишли при по-малко от 7% от земеделците (или 5,000 бенефициенти), а останалите почти 70 хил. бенефициенти са получили по-малко от 20% от всички средства.

Затова от ИПИ предлагат премахване на данъчните облекчения, на субсидиите от държавния бюджет, подобряване на условията за бизнес, прекратяване на интервенциите на пазара и намаляване на бюрокрацията.

Cookies Consent

We use only Google Analytics for readership statistics and event tracking (IP anonymisation enabled).

Google Analytics uses multiple first-party cookies to measure user interactions.

We do not have third-party cookies, do not measure ad performance, do not do market research, and do not provide any ads, personalised or anonymous. Google Ads are also disabled on this site.

By clicking the Agree button below, you allow us only to gather anonymous analytics data (about user behaviour) so we can improve our content.