euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Прозрачност под условие при ядрените стрес тестове

Аделина Марини, 26 май 2011

Най-важният елемент от ядрените стрес-тестове, които ще започнат да се провеждат във всички 143 атомни електроцентрали в Европейския съюз на 1 юни, а именно прозрачността, е поставен под няколко условия. Както е записано в критериите за провеждането на инспекциите, договорени във вторник, "докладите ще бъдат предоставени на обществеността съобразно с националното законодателство и международните задължения, ако това не застрашава други интереси, като например сигурността, призната в националното законодателство или международните ангажименти". Така записано това означава, че освен, че самите стрес-тестове са напълно доброволни, но и публикуването на важни резултати от тях, може и да не се осъществи, заради "мерки за сигурност".

Тъй като отговорността за енергийния микс, съгласно договора от Лисабон, е на страните-членки, Европейският съюз може само да предложи европейски подход, обясни в сряда (25 май) еврокомисарят по енергийните въпроси Гюнтер Йотингер. "Очевидно има различни очаквания в страните-членки и в съзнанието на обикновените хора. Ние не сме подготвили някакво копче за изключване. Виждаме, че някои медии и някои страни-членки спекулират, че стрес-тестовете са кратък път към изоставяне на ядрената енергия. Не е това. Това е политика на Берлин, не е моя задача. Аз искам да бъда обективен и да предложа стрес-тест, който ще помогне на страните-членки да видят каква е ситуацията и какво трябва да бъде направено", добави комисарят при представянето на договорените критерии.

Какво включват критериите

В документа, освен критериите, е записана и дефиниция на това що е то стрес-тест: "Засега ние определяме, че "стрес-тест" е целенасочена преоценка на пределите на безопасност на атомните електроцентрали в светлината на станалото във Фукушима: жестоки природни бедствия, които поставят на изпитание функциите за безопасност и така водят до тежък инцидент". Атомните електроцентрали ще включват проверка за устойчивост при земетресение, наводнение, спиране на тока и отражението му върху охладителните системи, проблеми с горивото, човешка грешка, разбиване на самолет в атомна електроцентрала. Те ще засегнат и новостроящи се АЕЦ, както и планираните за строеж.

Според Гюнтер Йотингер при определянето на критериите, участниците са се водили от катастрофата в атомната електроцентрала Фукушима в Япония, както беше обявено и в самото начало, когато възникна идеята за изпитанията. Еврокомисарят заяви, че инцидентът във Фукушима е предизвикан от природно бедствие, но след това човешката грешка изигра роля. Това е и един от най-интересните критерии, по който ще работят инспекторите. Те ще проверяват техническото оборудване, квалификацията на техниците и операторите, техните способности да реагират в критични ситуации.

Освен това, инспекциите ще разглеждат и случаи на инциденти с танкери в близост до атомна електроцентрала. Единствено терористичната дейност няма да бъде включена в стрес-тестовете, тъй като се е стигнало до съгласие, че Европейският енергиен регулатор не е компетентен за това. Понеже въпросът е и доста чувствителен, Еврокомисията ще кани страните-членки една по една, за да разбере кои са компетентните власти във всяка една от тях за подобни случаи - дали са военновъздушните сили, полицията, армията или някой друг, допълни г-н Йотингер.

Изпитанията ще се проведат на три етапа. Първият ще проверява операторите на атомни електроцентрали. След като се види дали те прилагат строги правила, ще се направи пълен одит и след това ще се изготви доклад. Втората фаза включва националните ядрени енергийни власти да разгледат доклада от първия етап и тогава идва третият - когато ще се проведат партньорските проверки във всичките 14 страни-членки, които имат атомни електроцентрали. В екипите няма да участват експерти от страната, чийто национален доклад се проверява.

Тъй провеждането на тестовете беше провокирано от инцидента във Фукушима, затова и един от основните елементи от критериите е устойчивост при земетресение. Ако в даден район е имало земетресения с магнитуд от 6-та степен по скалата на Рихтер, се приема, че такова земетресение ще се случи пак. Същият принцип се прилага и при оценката на устойчивостта при наводнения и други природни бедствия. Но тъй като Фукушима показа, че магнитудът на труса може да е много по-силен отколкото при предишни случаи, затова и стрес-тестовете ще включват по-висок лимит на сигурност. Не е посочена обаче горната граница на лимита. Според Европейската комисия няма смисъл всички 143 АЕЦ да бъдат проверявани дали ще устоят на земетресение от 8-ма степен, тъй като не всички са построени в близост до земетръсни зони.

В средата на юни, комисар Йотингер ще покани съседните на Европейския съюз страни, които "са важни за атомната сигурност", да участват в европейските ядрени стрес тестове. Това са Украйна, Русия, Швейцария, Хърватия, Армения и Турция. Според Европейската комисия първоначалните реакции са били положителни. Русия вече е направила конкретни предложения за подобряване на рамката на международната ядрена безопасност. Освен това, ЕК е готова да предостави експертиза на Международната агенция за атомна енергия и на трети страни. Обмисля се и варианта за предоставяне на допълнителна финансова помощ на трети страни.

Оценка

Някои страни-членки вече са направили проверки на своите атомни електроцентрали, включително и България. При това положение от Комисията обясняват, че очакват тези страни да вземат предвид някои допълнителни неща, които са се появили в процеса на договаряне на критериите. Ако някоя централа се провали на теста, решението за това какво да се прави с нея си остава национално. "В случай, че евентуално модернизиране е технически или икономически неизгодно, вярваме, че реакторите трябва да бъдат затворени или да бъде изведен от експлоатация." Ако обаче страната-членка с провалила се на изпитанията централа не направи това, Комисията ще публикува доклада на националните власти, както и резултатите от партньорската проверка.

Това означава, че резултатите ще са известни на обществеността, а правителството ще трябва да обяснява защо е взело това решение или не е успяло да реагира.

Cookies Consent

We use only Google Analytics for readership statistics and event tracking (IP anonymisation enabled).

Google Analytics uses multiple first-party cookies to measure user interactions.

We do not have third-party cookies, do not measure ad performance, do not do market research, and do not provide any ads, personalised or anonymous. Google Ads are also disabled on this site.

By clicking the Agree button below, you allow us only to gather anonymous analytics data (about user behaviour) so we can improve our content.