euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Еврозоната може би е спасение

Аделина Марини, 18 октомври 2008

Тази седмица в Брюксел се състоя Европейски съвет - това е една от най-важните форми за взимане на решения в Европейския съюз, тъй като на нея се събират държавните и правителствени ръководители на страните-членки на Европейския съюз. Както се и очакваше финансовата криза беше основната тема, изместила дори разговорите за Лисабонския договор, който в дългосрочен план би трябвало да е по-важен въпрос.

Аз обаче съм решила тази седмица да спра вашето внимание именно на Лисабонския договор, тъй като смятам, че това е документът, който би дал на Европейския съюз много по-адекватен отговор на, да използвам популярния напоследък шаблон, глобалните предизвикателства. Това клише включва и финансовата криза. Ще започна с онази част на Лисабонския договор, която се отнася до единната монетарна политика и изобщо до инструментариума, който можеше да бъде приложен предвид глобалната криза, ако договорът беше ратифициран и в сила. Така например член 115 А от Лисабонския договор се отнася предимно до страните-членки на Еврозоната. В този член пише следното:

"За да гарантира правилното функциониране на икономическия и валутен съюз, Съветът ще приема мерки, като засилване на координацията и наблюдението върху бюджетната дисциплина; определяне на насоки на икономическите политики, като се гарантира, че те са съобразени с политиките на останалите, нечленуващи в Еврозоната". Всичко това ще става след гласуване с квалифицирано мнозинство. В член 115 С пък пише, че, "за да гарантира мястото на еврото в международната валутна система, Съветът, след предложение на Комисията, ще вземе решение за създаване на общи позиции по въпроси от особен интерес за икономическия и валутен съюз в рамките на компетентните международни финансови институции и конференции".

Европейският съвет обаче, ще предприема такива действия след консултации с Европейската централна банка. Тя, от своя страна, заедно с централните банки на страните-членки на Еврогрупата, съставят Европейската система на централните банки. Тя ще провежда монетарната политика на съюза. И още нещо много важно, Европейската централна банка ще има юридическа персоналност, което означава, че това ще бъде независим орган, който ще отговаря и за печатането на пари. Основната задача на банката ще бъде да поддържа ценовата стабилност в Еврозоната. Това, впрочем е нов текст, който е сложен при договарянето на Лисабонския договор. С други думи не е присъствал в досегашните основополагащи документи на съюза.

Въпросът обаче е дали наистина финансова криза с такъв мащаб (някои анализатори смятат тя дори вече не може да се сравнява с Голямата депресия в Америка в началото на миналия век) може да бъде овладяна от един икономически и валутен съюз, какъвто на този етап е Еврозоната. Тази седмица в британския вестник “Гардиън”, Саймън Тилфорд пише, че евроскептиците винаги са поддържали тезата, че именно такава криза ще докаже смисъла от такъв съюз. Според него обаче, по-скоро такава криза ще докаже, че само валутен и икономически съюз, без политическа обвързаност, би било провал.

Неговите аргументи са, че в еврозоната са се появили дълбоки макроикономически дисбаланси. С въвеждането на еврото, търговската конкурентоспособност у страните-участнички започва да се различава забележително, предимно заради строгото сдържане на заплатите в Германия и Холандия и изключително слабата производителност в страни като Италия и Испания. В резултат на това, пише още Саймън Тилфорд, се появиха огромни дефицити по текушата сметка в Испания, Гърция и Ирландия и в по-малка степен във Франция и Италия. Това обаче става на фона на огромните излишъци в Германия, Холандия и Австрия. В много от държавите има дори депресиращ икономически растеж, попадащ често в статистическата грешка. Тилфорд дава за пример Италия, Португалия и донякъде Испания.

Нека видим сега какво се договориха лидерите на страните-членки по време на Европейския съвет в Брюксел. За да се даде възможност за бързи и ефективни действия в случай на криза, ще бъде създаден механизъм за ранно неофициално предупреждение, за размяна на информация и за оценка. Този механизъм ще събира заедно представители на страната-председател на съюза, председателят на Еврокомисията, на Централната банка, която пък ще работи заедно с гуверньорите на националните банки, председателя на Еврогрупата и правителствата на страните-членки.

Този механизъм ще работи върху съществуващите административни сткруктури и ще се активира в случай, когато някоя страна-членка е изправена пред криза. Освен това, Съветът поиска ускоряване на процедурите по предстоящото законодателно предложение на Европейската комисия за засилване на правилата, по които ще работят рейтинговите агенции и контролът върху тях на европейско ниво.

Cookies Consent

We use only Google Analytics for readership statistics and event tracking (IP anonymisation enabled).

Google Analytics uses multiple first-party cookies to measure user interactions.

We do not have third-party cookies, do not measure ad performance, do not do market research, and do not provide any ads, personalised or anonymous. Google Ads are also disabled on this site.

By clicking the Agree button below, you allow us only to gather anonymous analytics data (about user behaviour) so we can improve our content.