English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Free Talk Corner

Adelina Marini
Европейската централна банка реши на днешното заседание на Управителния съвет, че запазва основните лихвени проценти непроменени. По отношение на нестандартните парични мерки ЕЦБ за първи път се отказва от ангажимента си да увеличава нетните покупки на активи в случай на нужда
8 March 2018 14:35
Adelina Marini Марио Драги: В страните от еврозоната са нужни по-сериозни усилия за реформи
8 March 2018 14:41
Adelina Marini Драги: Задълбочаването на еврозоната си остава приоритет. УС призовава за решителни стъпки за завършването на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари
8 March 2018 14:42
Adelina Marini Драги: Това, което направихме е да премахнем ангажимента за увеличаването на стъпката за покупки. Запазихме обаче другата такава възможност - Евросистемата ще реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити в рамките на програмата за закупуване на активи, в продължителен период след приключването на нетните покупки на активи и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо
8 March 2018 14:47
Adelina Marini Драги: Решението беше единодушно
8 March 2018 14:47
Adelina Marini Драги: Не сме обсъждали други промени в паричната политика в бъдеще
8 March 2018 14:48
Adelina Marini Драги: Политиката ще продължи да бъде реактивна
8 March 2018 14:49
Adelina Marini Драги: Разговарът беше за всички аспекти на паричната политика
8 March 2018 14:51
Adelina Marini Драги: Каквито и убеждения да има човек за търговията, споровете трябва да се обсъждат и решават в многостранна рамка. Едностранните решения са опасни. Освен това има притеснение и за състоянието на международните отношения, тъй като ако слагаш мита на съюзниците си, човек се пита кои са враговете
8 March 2018 14:53
Adelina Marini Драги: По отношение на прането на пари сегашната ситуация не е задоволителна
8 March 2018 14:59
Adelina Marini Драги: Задавате въпроси сякаш напускам още утре
8 March 2018 15:04
Adelina Marini Драги: Нашите пазари (в еврозоната) не са несигурни. Обикновено ние предизвикваме несигурност с нашите изявления
8 March 2018 15:09
Adelina Marini Драги отказа да коментира резултатите от изборите в Италия, но припомни, че еврото е неотменимо
8 March 2018 15:14
Adelina Marini Драги: Ние също работим по подобряване на половата ситуация. Подготвяме прессъобщение за това какви инициативи съветът одобри и вече провеждаме #8март
8 March 2018 15:16
Adelina Marini Драги: Една от инициативите е да дадем задача на компаниите за набиране на кадри да се концентрират повече върху жени
8 March 2018 15:17
Adelina Marini Драги: Често роля играе несъзнателното пристрастие по отношение на половете
8 March 2018 15:18
 
free talk corner
Adelina Marini
#FAC EU foreign ministers discussed a report by the EU HR for foreign and security policy Federica Mogherini on her visit in #Libya, where the Union re-opened its offices in Tripoli
16 July 2018 15:01
Adelina Marini #FAC #Mogherini on #QMV: We never never in these almost 4 years had a problem with unanimity. I don't exclude in the future this to become a problem but now even on defence we decide with unanimity, even with UK still in. What I can indicate as a problem is the problem of inconsistency. On other issues, yes, indeed
16 July 2018 15:20
Adelina Marini
The #Eurogroup will discuss today the outcome of the European Council in the end of June and in particular the future of the euro area
12 July 2018 14:46
Adelina Marini #Eurogroup Mario Centeno: It's quite impressive the list of commitments Bulgaria has put forward to join both the ERMII and the banking union and it is something worth to praise
12 July 2018 15:01
Adelina Marini
The European Commission is proposing new proposals for a reforms programme for the euro area and a eurozone budget. Stay tuned for live updates
31 May 2018 11:33
Adelina Marini Dombrovskis: Around half of all countries could possibly be benefiting of this stabilisation fund
31 May 2018 12:15
newsletter


You can unsubscribe here from our newsletter

follow us
Абонирайте се за мен в YouTube
partners Citizen-E
Open Montenegro
One Europe
euinside