English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Free Talk Corner

Adelina Marini
ЕК представя днес новия Европейски семестър. Останете за подробности
22 November 2017 12:07
Adelina Marini Валдис Домбровскис: Новият семестър започва в условия на най-високия икономически растеж от десетилетие насам
22 November 2017 12:09
Adelina Marini Домбровскис: В някои страни наследството на кризата все още е видимо във високия процент безработица
22 November 2017 12:10
Adelina Marini Домбровскис: Препоръчваме с приоритет да са реформите, които увеличават производителността, премахване на пречките пред инвестициите, отваряне на пазарите на продукти и труд
22 November 2017 12:11
Adelina Marini Домбровскис: Препоръката за еврозоната е неутрална фискална позиция
22 November 2017 12:13
Adelina Marini Домбровскис: Франция трябва да коригира бюджетния си дефицит. Тя ще бъде вкарана в превантивното крило на пакта за стабилност и растеж
22 November 2017 12:14
Adelina Marini Домбровскис: Трябва да изолзваме добрите времена, за да подсилим еврозоната и банковия съюз
22 November 2017 12:16
Adelina Marini Пиер Московиси: Пет страни-членки са в риск от неизпълнение на бюджетните си планове
22 November 2017 12:18
Adelina Marini ЕК е изпратила писмо с искане за допълнителни разяснения към Италия
22 November 2017 12:19
Adelina Marini Московиси: Франция също е в риск от неизпълнение на правилата в бюджетния си план, въпреки че ще завърши 2017-та година с бюджетен дефицит под 3%, но в бюджетния план за 2018-та година не се изпълнява критерия за дълга
22 November 2017 12:22
Adelina Marini Московиси: Препоръчваме затваряне на процедурата по прекомерен бюджетен дефицит за Великобритания. Това става в момента, когато Хамънд представя бюджета в парламента
22 November 2017 12:24
Adelina Marini Московиси: За 12 страни-членки ще бъдат изготвени задълбочени анализи, тъй като при тях са забелязани макроикономически неравновесия
22 November 2017 12:26
Adelina Marini Московиси: Призоваваме страните-членки да осъществяват реформи, насочени към създаване на работни места, равенство
22 November 2017 12:28
Adelina Marini Московиси: Със сигурност сме влезли в сезона на добрите икономически новини
22 November 2017 12:29
Adelina Marini На този линк можете да намерите есенния пакет на Европейския семестър euinsi.de/rSJQ
22 November 2017 12:31
Adelina Marini Страните, за които ЕК отново ще изготви задълбочени анализи, заради макроикономически дисбаланси са: България, Хърватия, Кипър, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Холандия, Португалия, Словения, Испания и Швеция
22 November 2017 12:39
Adelina Marini Бюджетните планове на 6 държави от еврозоната са съобразени с фискалните правила - Германия, Литва, Латвия, Люксембург, Финландия и Холандия
22 November 2017 12:41
Adelina Marini Бюджетните планове на пет еврозонски държави са в риск от неизпълнение на фискалните правила: Белгия, Италия, Австрия, Португалия и Словения
22 November 2017 12:43
Adelina Marini Румъния не е изпълнила препоръката на Съвета да коригира значителното си отклонение от средносрочната бюджетна цел, затова препоръчва Съветът да издаде нова препоръка, с която да поиска годишна структурна корекция от 0.8% от БВП през 2018. През юни от Румъния се очакваше да направи корекция от 0.5% от БВП
22 November 2017 12:47
 
free talk corner
Adelina Marini
#FAC EU foreign ministers discussed a report by the EU HR for foreign and security policy Federica Mogherini on her visit in #Libya, where the Union re-opened its offices in Tripoli
16 July 2018 15:01
Adelina Marini #FAC #Mogherini on #QMV: We never never in these almost 4 years had a problem with unanimity. I don't exclude in the future this to become a problem but now even on defence we decide with unanimity, even with UK still in. What I can indicate as a problem is the problem of inconsistency. On other issues, yes, indeed
16 July 2018 15:20
Adelina Marini
The #Eurogroup will discuss today the outcome of the European Council in the end of June and in particular the future of the euro area
12 July 2018 14:46
Adelina Marini #Eurogroup Mario Centeno: It's quite impressive the list of commitments Bulgaria has put forward to join both the ERMII and the banking union and it is something worth to praise
12 July 2018 15:01
Adelina Marini
The European Commission is proposing new proposals for a reforms programme for the euro area and a eurozone budget. Stay tuned for live updates
31 May 2018 11:33
Adelina Marini Dombrovskis: Around half of all countries could possibly be benefiting of this stabilisation fund
31 May 2018 12:15
newsletter


You can unsubscribe here from our newsletter

follow us
Абонирайте се за мен в YouTube
partners Citizen-E
Open Montenegro
One Europe
euinside