English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Free Talk Corner

Adelina Marini
Еврокомисарят по икономическите и финансовите въпроси Пиер Московиси представя дългоочаквания пакет срещу избягването на корпоративния данък
28 January 2016 11:18
Adelina Marini Московиси: Печалбите трябва да се облагат там, където са генерирани
28 January 2016 11:19
Adelina Marini Московиси: Всяка година губим 50-70 млрд. евро от избягване на данъци. Това е 5 пъти сумата, с която се справяме с миграционната криза
28 January 2016 11:21
Adelina Marini Московиси: Пакетът беше обсъден днес след продължителни дискусии
28 January 2016 11:22
Adelina Marini Московиси: Мерките покриват също изкуственото прехвърляне на интелектуална собственост
28 January 2016 11:23
Adelina Marini Московиси: Мерките предвиждат автоматична размяна на информация между страните-членки на информация, свързана с дейността на мултинационалните компании, влючително данни за печалбите им и платените данъци във всяка страна-членка. Тези отчети обаче няма да са публични
28 January 2016 11:25
Adelina Marini Московиси: Ще преминем към публичност на отчетите, когато сме сигурни, че прозрачността няма да навреди на конкуренцията
28 January 2016 11:27
Adelina Marini Московиси: Някои страни имат снизходителни към избягването на данъци режими
28 January 2016 11:28
Adelina Marini Московиси: Страните-членки ще прилагат минимално ниво на защита от избягване. Това не означава минимални данъчни ставки. Членките ще продължат да определят сами данъчните ставки, но трябва да уважават справедливото данъчно облагане
28 January 2016 11:31
Adelina Marini Московиси: Пакетът от мерки е про-бизнес
28 January 2016 11:32
Adelina Marini Московиси: Страните, които имат отношения с ЕС, също ще трябва да спазват тези правила
28 January 2016 11:33
Adelina Marini Московиси: ЕС не бива да е сам, затова с този пакет лансираме и стратегия за ефективно глобално облагане
28 January 2016 11:35
Adelina Marini Московиси: Тази година ще представим и допълнителни мерки за реформа на корпоративния данък, включително и повторното предлагане на общата консолидирана корпоративна данъчна основа
28 January 2016 11:39
Adelina Marini Московиси: Напълно съм уверен, че много бързо ще бъде одобрена архитектурата на предложението
28 January 2016 11:41
Adelina Marini Московиси: Не сме на нивото на хармонизация, а на много задълбочена координация. Не поставяме под въпрос данъчния суверенитет, а за обединяване на принципи и правила
28 January 2016 11:44
Adelina Marini Московиси: Този пакет ще има голям ефект върху компаниите, които се опитват да избегнат данъчно облагане
28 January 2016 11:47
Adelina Marini Московиси: Самият бизнес очаква този пакет. На практика ние не предлагаме нищо ново. За основа ползваме работата на ОИСР и в някои случаи ще отидем отвъд нея
28 January 2016 11:48
Adelina Marini Московиси: Надявам се, че сътрудничеството ни с Швейцария ще продължи в същия добър дух и когато става дума за размяна на информация
28 January 2016 11:53
Adelina Marini Московиси: Очаквам разговори в Съвета
28 January 2016 11:59
Adelina Marini Московиси: Не бих използвал думата оптимист, но съм уверен. Страните-членки споделят същата философия
28 January 2016 12:00
Adelina Marini Московиси: В момента се прави оценка на въздействието (за прозрачността) от Джонатан Хил. Когато е готова, тогава ще продължим напред или ще изчакаме международните крачки в тази посока
28 January 2016 12:02
 
free talk corner
Adelina Marini
#FAC EU foreign ministers discussed a report by the EU HR for foreign and security policy Federica Mogherini on her visit in #Libya, where the Union re-opened its offices in Tripoli
16 July 2018 15:01
Adelina Marini #FAC #Mogherini on #QMV: We never never in these almost 4 years had a problem with unanimity. I don't exclude in the future this to become a problem but now even on defence we decide with unanimity, even with UK still in. What I can indicate as a problem is the problem of inconsistency. On other issues, yes, indeed
16 July 2018 15:20
Adelina Marini
The #Eurogroup will discuss today the outcome of the European Council in the end of June and in particular the future of the euro area
12 July 2018 14:46
Adelina Marini #Eurogroup Mario Centeno: It's quite impressive the list of commitments Bulgaria has put forward to join both the ERMII and the banking union and it is something worth to praise
12 July 2018 15:01
Adelina Marini
The European Commission is proposing new proposals for a reforms programme for the euro area and a eurozone budget. Stay tuned for live updates
31 May 2018 11:33
Adelina Marini Dombrovskis: Around half of all countries could possibly be benefiting of this stabilisation fund
31 May 2018 12:15
newsletter


You can unsubscribe here from our newsletter

follow us
Абонирайте се за мен в YouTube
partners Citizen-E
Open Montenegro
One Europe
euinside