English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Free Talk Corner

Adelina Marini
Марио Драги: Управителният съвет на ЕЦБ реши да запади лихвите непроменени
3 September 2015 14:33
Adelina Marini Драги: Все още е рано да се прецени доколко сегашните пазарни флуктуации ще имат отражение върху средносрочните ни цели
3 September 2015 14:35
Adelina Marini Драги: Реалният БВП нарасна с доста по-малко от очакваното
3 September 2015 14:38
Adelina Marini Драги: Рисковете за еврозоната си остават заради нестабилността в глобалната обстановка
3 September 2015 14:39
Adelina Marini Драги: Поради забавяне на нововъзникналите пазари, прогнозата за растеж на еврозоната се коригира надолу
3 September 2015 14:41
Adelina Marini Драги: Още реформи на пазара на труда и продукти и особено действия за подобряване на бизнес-средата, включително адекватна публична инфраструктура, ще стимулират отварянето на работни места и ще увеличат производителността
3 September 2015 14:49
Adelina Marini Драги: Малко вероятно е предизвикателствата, които поставят нововъзникващите пазари, да бъдат скоро преодолени
3 September 2015 14:51
Adelina Marini Във връзка с обменните курсове Марио Драги припомни ангажимента на страните от Г20
3 September 2015 14:56
Adelina Marini Драги: Вярно е, че ЕЦБ настояваше да се изключи възможността от вътрешнобанково спасяване (bail-in) в Гърция, защото това би засегнало хиляди спестители и малки и средни предприятия
3 September 2015 14:58
Adelina Marini Драги: Купуване на акции не може да се осъществи, докато тече преглед [на програмата] #Гърция
3 September 2015 14:59
Adelina Marini Драги: Купуване на акции е невъзможно и преди анализ на устойчивостта на дълга
3 September 2015 15:00
Adelina Marini Драги: Увеличаването на лимита за Гърция беше с цел да гарантира гладкото изпълнение на програмата. И най-вече изпълнението й. Не биваше технически подробности да спъват изпълнението
3 September 2015 15:07
Adelina Marini Драги: Основната причина за промяна на прогнозите е цените на петрола
3 September 2015 15:16
Adelina Marini Драги: Евентуално решение на Федералния резерв заради изпълнението на целите би било плюс. Добре е за всички юрисдикции да постигат целите си
3 September 2015 15:23
Adelina Marini Драги: Интеграцията на паричните политики е доста успешна
3 September 2015 15:26
Adelina Marini Драги: Ще бъде добре, ако минем към обща институция и в бюджетната сфера
3 September 2015 15:27
 
free talk corner
Adelina Marini
#EUCO EU leaders are gathering today in Brussels for an informal summit to discuss the two most toxic issues on the agenda at the moment - the composition of the European Parliament and how to elect the next European Commission president, and budget 2021-2027. Stay tuned for live updates
23 February 2018 09:05
Adelina Marini #EUCO #Spitzenkandidaten Angela Merkel says that it depends what majorities and coalitions will be formed in the next European Parliament
23 February 2018 20:14
Adelina Marini
Soon will begin the first debate in the economic committee of the EP w/ #Eurogroup's new President Mario Centeno (Portugal). Stay tuned for live updates
21 February 2018 09:02
Adelina Marini #Centeno: For the first time #Portugal started to converge with the eurozone in 2017
21 February 2018 10:39
Adelina Marini
Today is a #Eurogroup day. The euro area finance ministers will meet in their usual format and in an expanded format. In the usual format they will discuss the #Greece bailout, the establishment of a European Monetary Fund and the nominations for Vice President of the ECB to replace outgoing Vitor Constancio. In the expanded format, which includes non-euro area countries, the completion of the banking union is on the agenda. Stay tuned for details
19 February 2018 14:25
Adelina Marini To sum up today's #Eurogroup. The main issue was the controversy around the election of Spain's FinMin Luis De Guindos as ECB VP. Second issue was whether there was a big drama between ECB chief Mario Draghi and #Greece FinMin Euclid Tsakalotos. No news regarding the subjects on the agenda - Greece, Ireland, EMU, banking union
19 February 2018 20:29
newsletter


You can unsubscribe here from our newsletter

follow us
Абонирайте се за мен в YouTube
partners Citizen-E
Open Montenegro
One Europe
euinside