English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Free Talk Corner

Adelina Marini
Марио Драги: Управителният съвет на ЕЦБ реши да запади лихвите непроменени
3 September 2015 14:33
Adelina Marini Драги: Все още е рано да се прецени доколко сегашните пазарни флуктуации ще имат отражение върху средносрочните ни цели
3 September 2015 14:35
Adelina Marini Драги: Реалният БВП нарасна с доста по-малко от очакваното
3 September 2015 14:38
Adelina Marini Драги: Рисковете за еврозоната си остават заради нестабилността в глобалната обстановка
3 September 2015 14:39
Adelina Marini Драги: Поради забавяне на нововъзникналите пазари, прогнозата за растеж на еврозоната се коригира надолу
3 September 2015 14:41
Adelina Marini Драги: Още реформи на пазара на труда и продукти и особено действия за подобряване на бизнес-средата, включително адекватна публична инфраструктура, ще стимулират отварянето на работни места и ще увеличат производителността
3 September 2015 14:49
Adelina Marini Драги: Малко вероятно е предизвикателствата, които поставят нововъзникващите пазари, да бъдат скоро преодолени
3 September 2015 14:51
Adelina Marini Във връзка с обменните курсове Марио Драги припомни ангажимента на страните от Г20
3 September 2015 14:56
Adelina Marini Драги: Вярно е, че ЕЦБ настояваше да се изключи възможността от вътрешнобанково спасяване (bail-in) в Гърция, защото това би засегнало хиляди спестители и малки и средни предприятия
3 September 2015 14:58
Adelina Marini Драги: Купуване на акции не може да се осъществи, докато тече преглед [на програмата] #Гърция
3 September 2015 14:59
Adelina Marini Драги: Купуване на акции е невъзможно и преди анализ на устойчивостта на дълга
3 September 2015 15:00
Adelina Marini Драги: Увеличаването на лимита за Гърция беше с цел да гарантира гладкото изпълнение на програмата. И най-вече изпълнението й. Не биваше технически подробности да спъват изпълнението
3 September 2015 15:07
Adelina Marini Драги: Основната причина за промяна на прогнозите е цените на петрола
3 September 2015 15:16
Adelina Marini Драги: Евентуално решение на Федералния резерв заради изпълнението на целите би било плюс. Добре е за всички юрисдикции да постигат целите си
3 September 2015 15:23
Adelina Marini Драги: Интеграцията на паричните политики е доста успешна
3 September 2015 15:26
Adelina Marini Драги: Ще бъде добре, ако минем към обща институция и в бюджетната сфера
3 September 2015 15:27
 
free talk corner
Adelina Marini
#FAC EU foreign ministers discussed a report by the EU HR for foreign and security policy Federica Mogherini on her visit in #Libya, where the Union re-opened its offices in Tripoli
16 July 2018 15:01
Adelina Marini #FAC #Mogherini on #QMV: We never never in these almost 4 years had a problem with unanimity. I don't exclude in the future this to become a problem but now even on defence we decide with unanimity, even with UK still in. What I can indicate as a problem is the problem of inconsistency. On other issues, yes, indeed
16 July 2018 15:20
Adelina Marini
The #Eurogroup will discuss today the outcome of the European Council in the end of June and in particular the future of the euro area
12 July 2018 14:46
Adelina Marini #Eurogroup Mario Centeno: It's quite impressive the list of commitments Bulgaria has put forward to join both the ERMII and the banking union and it is something worth to praise
12 July 2018 15:01
Adelina Marini
The European Commission is proposing new proposals for a reforms programme for the euro area and a eurozone budget. Stay tuned for live updates
31 May 2018 11:33
Adelina Marini Dombrovskis: Around half of all countries could possibly be benefiting of this stabilisation fund
31 May 2018 12:15
newsletter


You can unsubscribe here from our newsletter

follow us
Абонирайте се за мен в YouTube
partners Citizen-E
Open Montenegro
One Europe
euinside