English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Free Talk Corner

Adelina Marini
Марио Драги: Управителният съвет на ЕЦБ реши да запади лихвите непроменени
3 September 2015 14:33
Adelina Marini Драги: Все още е рано да се прецени доколко сегашните пазарни флуктуации ще имат отражение върху средносрочните ни цели
3 September 2015 14:35
Adelina Marini Драги: Реалният БВП нарасна с доста по-малко от очакваното
3 September 2015 14:38
Adelina Marini Драги: Рисковете за еврозоната си остават заради нестабилността в глобалната обстановка
3 September 2015 14:39
Adelina Marini Драги: Поради забавяне на нововъзникналите пазари, прогнозата за растеж на еврозоната се коригира надолу
3 September 2015 14:41
Adelina Marini Драги: Още реформи на пазара на труда и продукти и особено действия за подобряване на бизнес-средата, включително адекватна публична инфраструктура, ще стимулират отварянето на работни места и ще увеличат производителността
3 September 2015 14:49
Adelina Marini Драги: Малко вероятно е предизвикателствата, които поставят нововъзникващите пазари, да бъдат скоро преодолени
3 September 2015 14:51
Adelina Marini Във връзка с обменните курсове Марио Драги припомни ангажимента на страните от Г20
3 September 2015 14:56
Adelina Marini Драги: Вярно е, че ЕЦБ настояваше да се изключи възможността от вътрешнобанково спасяване (bail-in) в Гърция, защото това би засегнало хиляди спестители и малки и средни предприятия
3 September 2015 14:58
Adelina Marini Драги: Купуване на акции не може да се осъществи, докато тече преглед [на програмата] #Гърция
3 September 2015 14:59
Adelina Marini Драги: Купуване на акции е невъзможно и преди анализ на устойчивостта на дълга
3 September 2015 15:00
Adelina Marini Драги: Увеличаването на лимита за Гърция беше с цел да гарантира гладкото изпълнение на програмата. И най-вече изпълнението й. Не биваше технически подробности да спъват изпълнението
3 September 2015 15:07
Adelina Marini Драги: Основната причина за промяна на прогнозите е цените на петрола
3 September 2015 15:16
Adelina Marini Драги: Евентуално решение на Федералния резерв заради изпълнението на целите би било плюс. Добре е за всички юрисдикции да постигат целите си
3 September 2015 15:23
Adelina Marini Драги: Интеграцията на паричните политики е доста успешна
3 September 2015 15:26
Adelina Marini Драги: Ще бъде добре, ако минем към обща институция и в бюджетната сфера
3 September 2015 15:27
 
free talk corner
Adelina Marini
During a hearing at the economic committee of EP #Eurogroup chairman Jeroen Dijsselbloem paid tribute to #Greece for the impressive implementation of the 3rd bailout programme
7 December 2017 09:19
Adelina Marini #Eurogroup Dijsselbloem: I remember when #Germany as the sick man of Europe but they did significant reforms. I'd tell the Germans that this impact won't last forever
7 December 2017 11:02
Adelina Marini
#EMU The @EU_Commission will present today the long-awaited plans on the deepening of integration in the euro area. Stay tuned for live updates!
6 December 2017 11:40
Adelina Marini #EMU Moscovici: The proposal which non-euro area countries will not be able to refuse is not of the type as in the movie "The Godfather"
6 December 2017 13:56
Adelina Marini
#ECOFIN EU finance ministers have adopted today a package for taxation of the digital economy
5 December 2017 14:41
Adelina Marini #ECOFIN Dombrovskis: The Council has also approved a revised recommendation to #Romania demanding additional corrections of the budget deficit. The Council is concerned about Romania's fiscal sustainability
5 December 2017 14:42
newsletter


You can unsubscribe here from our newsletter

follow us
Абонирайте се за мен в YouTube
partners Citizen-E
Open Montenegro
One Europe
euinside