English Български
Следвай ни
Абонамент
Търсене : [ ]
|

ИПИ: Земеделските субсидии ощетяват селското стопанство

публикувано на , , София

През последните 6 години земеделските производители в България са ползвали данъчни облекчения в размер на 779 млн. лв. в следния вид: не се облагат с подоходен данък доходите им, данък печалба се преотстъпва 60% и се възстановява платеният акциз върху закупените горива. Същевременно, въпреки огромните помощи болшинството от земеделците декларират изключително ниски доходи - за 2007 г. над 67% от земеделците декларират до 60 лв. месечен доход, а едва 2% (или 651) от тях декларират доходи над 500 лв. на месец. Това показват данните от изследване на Института за пазарна икономика. Авторите на изследването смятат, че субсидиите в земеделието на практика го ощетяват.

В периода 2001-2007 делът на аграрния сектор в БВП намалява повече от два пъти, въпреки годините на подем за българската икономика. Това силно контрастира с държавните помощи за сектора през годините, които отбелязват постоянен ръст.
Подпомагането на земеделските производители в периода 2001 – 2007 г. е главно по линия на данъчни облекчения и субсидии, като общата сума надвишава 2,5 млрд. лв, пише още в доклада.

От данните за получените средства по Схемата за директни плащания на площ за календарната 2007 г. става ясно, че 80% от субсидиите са отишли при по-малко от 7% от земеделците (или 5,000 бенефициенти), а останалите почти 70 хил. бенефициенти са получили по-малко от 20% от всички средства.

Затова от ИПИ предлагат премахване на данъчните облекчения, на субсидиите от държавния бюджет, подобряване на условията за бизнес, прекратяване на интервенциите на пазара и намаляване на бюрокрацията.

коментари
Ако имате коментар, може да го напишете тук.
Име:  
Полето 'Име' не е задължително. Ако го оставите празно, вашия коментар ще бъде създаден с автор: 'anonymous'. Можете да се регистрирате на нашия сайт и тогава коментарите ви ще бъдат наименовани автоматично с името на вашия потребител.