English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

ЕК: България да продължи със структурните реформи

Published on , , София

Европейската комисия публикува в сряда оценката си на конвергентните програми на 14 страни-членки на Европейския съюз, сред които и България. Конвергентните програми са плановете на правителствата на страните-членки за изпълнение на критериите, заложени в Пакта за стабилност и растеж или, иначе казано, за добро фискално поведение. Според оценката, България и Естония са единствените от 14-те разгледани държави, които възнамеряват да запазят бюджетния си дефицит под 3% от БВП, както е предвидено в Пакта за стабилност.

Еврокомисията оценява целите на българското правителство да запази солидна бюджетна позиция като адекватни на фона на настоящата икономическа ситуация. Според Брюксел, България е достигнала 1.9% бюджетен дефицит през 2009 г., като правителството планира балансиран бюджет за 2010 и излизане на излишък през 2011-2012 г.

Предприетите мерки за бюджетна консолидация, както и силният политически ангажимент за придържане към фискална дисциплина частично ще компенсират риска от не особено добрите перспективи за растеж и събираемост на приходите, отчитат от ЕК. Похвалени са и плановете за провеждането на амбициозни структурни реформи, от голяма част от които обаче правителството се отказа (здравеопазване, пенсионна система). Комисията посочва все пак, че тези реформи ще засилят устойчивостта на публичните финанси и ще поощрят икономическото възстановяване.

"Предвид нуждата от устойчива конвергентност (икономическо изравняване), България е призована да продължи да следва стриктни фискални политики, както и да прилага планираните структурни реформи", се казва още в оценката на Европейската комисия.

comments
If you have a comment, please post it here.
Name:  
login not required