English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Възможност за създаване на единен европейски патент

Published on , , София

Министрите на икономиката на ЕС се договориха за създаването на регулация за общностен патент, който да покрива целия ЕС и да се подава молба за патентна регистрация само веднъж. Тъй като според Лисабонския договор подобни решения трябва да се взимат след преговори с Европейския парламент, очаква се те да започнат по време на испанското председателство на ЕС, което започва на 1 януари. В момента е много скъпо да се получи патентна защита, която да действа в целия ЕС. Затова повечето фирми регистрират патенти на националните си пазари. Настоящата система е изключително сложна и бавна, тъй като за регистрацията на една и съща иновация, например, трябва да се подават патентни регистрации във всяка отделна страна-членка.

За да се задейства единна патентна система обаче, Съветът на министрите на икономиката реши, че основен компонент от тази система трябва да бъде създаването на единен Европейски патентен съд, който да гледа дела не само по общностния патент, когато бъде създаден, но и по досегашните регистрации. Създаването на подобен съд ще спести на европейските компании годишно стотици миларди евро.

Въвеждането на единен патентен регистър в ЕС ще улесни значително и конкурентоспособността на европейските технологични иновации в глобален план, тъй като ще бъдат признавани по цял свят.

comments
If you have a comment, please post it here.
Name:  
login not required