English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Free Talk Corner

Adelina Marini
Европейската централна банка реши на днешното заседание на Управителния съвет, че запазва основните лихвени проценти непроменени. По отношение на нестандартните парични мерки ЕЦБ за първи път се отказва от ангажимента си да увеличава нетните покупки на активи в случай на нужда
8 март 2018 14:35
Adelina Marini Марио Драги: В страните от еврозоната са нужни по-сериозни усилия за реформи
8 март 2018 14:41
Adelina Marini Драги: Задълбочаването на еврозоната си остава приоритет. УС призовава за решителни стъпки за завършването на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари
8 март 2018 14:42
Adelina Marini Драги: Това, което направихме е да премахнем ангажимента за увеличаването на стъпката за покупки. Запазихме обаче другата такава възможност - Евросистемата ще реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити в рамките на програмата за закупуване на активи, в продължителен период след приключването на нетните покупки на активи и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо
8 март 2018 14:47
Adelina Marini Драги: Решението беше единодушно
8 март 2018 14:47
Adelina Marini Драги: Не сме обсъждали други промени в паричната политика в бъдеще
8 март 2018 14:48
Adelina Marini Драги: Политиката ще продължи да бъде реактивна
8 март 2018 14:49
Adelina Marini Драги: Разговарът беше за всички аспекти на паричната политика
8 март 2018 14:51
Adelina Marini Драги: Каквито и убеждения да има човек за търговията, споровете трябва да се обсъждат и решават в многостранна рамка. Едностранните решения са опасни. Освен това има притеснение и за състоянието на международните отношения, тъй като ако слагаш мита на съюзниците си, човек се пита кои са враговете
8 март 2018 14:53
Adelina Marini Драги: По отношение на прането на пари сегашната ситуация не е задоволителна
8 март 2018 14:59
Adelina Marini Драги: Задавате въпроси сякаш напускам още утре
8 март 2018 15:04
Adelina Marini Драги: Нашите пазари (в еврозоната) не са несигурни. Обикновено ние предизвикваме несигурност с нашите изявления
8 март 2018 15:09
Adelina Marini Драги отказа да коментира резултатите от изборите в Италия, но припомни, че еврото е неотменимо
8 март 2018 15:14
Adelina Marini Драги: Ние също работим по подобряване на половата ситуация. Подготвяме прессъобщение за това какви инициативи съветът одобри и вече провеждаме #8март
8 март 2018 15:16
Adelina Marini Драги: Една от инициативите е да дадем задача на компаниите за набиране на кадри да се концентрират повече върху жени
8 март 2018 15:17
Adelina Marini Драги: Често роля играе несъзнателното пристрастие по отношение на половете
8 март 2018 15:18
 
free talk corner
Adelina Marini
Днес министрите на финансите от еврозоната се събират за редовното заседание на Еврогрупата. Основни теми са изпълнението на предварителните условия по програмата на Гърция, подготовката на срещата на върха на еврозоната в края на март. Останете за подробности
12 март 2018 14:31
Adelina Marini Московиси: Това ще бъде огромен тест за достоверността на последващите дискусии (за излизането на Гърция)
12 март 2018 18:16
Adelina Marini
Европейската централна банка реши на днешното заседание на Управителния съвет, че запазва основните лихвени проценти непроменени. По отношение на нестандартните парични мерки ЕЦБ за първи път се отказва от ангажимента си да увеличава нетните покупки на активи в случай на нужда
8 март 2018 14:35
Adelina Marini Драги: Често роля играе несъзнателното пристрастие по отношение на половете
8 март 2018 15:18
Adelina Marini
Заседанието на икономическата комисия на ЕП продължава с изслушването на избрания от Еврогрупата заместник-председател на ЕЦБ Луис Де Гиндос
26 февруари 2018 17:45
Adelina Marini Де Гиндос: Заради демографските пнромени и въртенето на инфлацията около 2%, мисля, че конвенционалните мерки може да се променят в бъдеще и дори с времето да станат конвенционални
26 февруари 2018 18:52
newsletter


You can unsubscribe here from our newsletter

follow us
Абонирайте се за мен в YouTube
partners Citizen-E
Open Montenegro
One Europe
euinside