English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Free Talk Corner

Adelina Marini
Заседанието на икономическата комисия на ЕП продължава с изслушването на избрания от Еврогрупата заместник-председател на ЕЦБ Луис Де Гиндос
26 февруари 2018 17:45
Adelina Marini Луис Де Гиндос: ЕЦБ беше успешна в запазването на ценовата стабилност. Този успех се дължи на дизайна и провеждането на паричната й политика
26 февруари 2018 17:51
Adelina Marini Де Гиндос: Начинът, по който ЕЦБ проведе паричната си политика заслужава да се спомене
26 февруари 2018 17:53
Adelina Marini Де Гиндос: Има обилни доказателства, че паричното облекчаване имаше значителен ефект
26 февруари 2018 17:55
Adelina Marini Де Гиндос: Не бива да забравяме, че кризата не се дължеше само на фискалните дефицити, но и на макроикономическите дисбаланси
26 февруари 2018 17:59
Adelina Marini Де Гиндос: Докато бях министър на икономиката, съм се явявал 23 пъти в парламента, така че определено уважавам отчетността
26 февруари 2018 18:03
Adelina Marini Де Гиндос: Не съм бил в ничия партийна листа и не съм член на парламента
26 февруари 2018 18:08
Adelina Marini Де Гиндос: В следващите 18 месеца 4 места ще се освободят в изпълнителния съвет на ЕЦБ, което предоставя чудесна възможност за полово равенство
26 февруари 2018 18:11
Adelina Marini Де Гиндос: Позицията на бизнес-цикъла в САЩ е различен от този в ЕС. Така че, напълно нормално е Федералният резерв да започне увеличаване на лихвите и да намалява счетоводния баланс. ЕЦБ се намира в различна ситуация, в различен контекст, с различен цикъл. Не гледам на ЕЦБ като на изоставач
26 февруари 2018 18:16
Adelina Marini Де Гиндос: Независимите централни банки се представят по-добре, отколкото онези, чиято политика се определя от правителството
26 февруари 2018 18:32
Adelina Marini Де Гиндос: Необслужваните кредити са много сожен въпрос. Трябва да увеличим резервите на банките
26 февруари 2018 18:45
Adelina Marini Де Гиндос: Не знам дали трябва да има централизация по отношение на спешната помощ за ликвидност, но е нужна по-обща рамка
26 февруари 2018 18:47
Adelina Marini Де Гиндос: Заради демографските пнромени и въртенето на инфлацията около 2%, мисля, че конвенционалните мерки може да се променят в бъдеще и дори с времето да станат конвенционални
26 февруари 2018 18:52
 
free talk corner
Adelina Marini
Днес министрите на финансите от еврозоната се събират за редовното заседание на Еврогрупата. Основни теми са изпълнението на предварителните условия по програмата на Гърция, подготовката на срещата на върха на еврозоната в края на март. Останете за подробности
12 март 2018 14:31
Adelina Marini Московиси: Това ще бъде огромен тест за достоверността на последващите дискусии (за излизането на Гърция)
12 март 2018 18:16
Adelina Marini
Европейската централна банка реши на днешното заседание на Управителния съвет, че запазва основните лихвени проценти непроменени. По отношение на нестандартните парични мерки ЕЦБ за първи път се отказва от ангажимента си да увеличава нетните покупки на активи в случай на нужда
8 март 2018 14:35
Adelina Marini Драги: Често роля играе несъзнателното пристрастие по отношение на половете
8 март 2018 15:18
Adelina Marini
Заседанието на икономическата комисия на ЕП продължава с изслушването на избрания от Еврогрупата заместник-председател на ЕЦБ Луис Де Гиндос
26 февруари 2018 17:45
Adelina Marini Де Гиндос: Заради демографските пнромени и въртенето на инфлацията около 2%, мисля, че конвенционалните мерки може да се променят в бъдеще и дори с времето да станат конвенционални
26 февруари 2018 18:52
newsletter


You can unsubscribe here from our newsletter

follow us
Абонирайте се за мен в YouTube
partners Citizen-E
Open Montenegro
One Europe
euinside