English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Free Talk Corner

Adelina Marini
ЕК представя днес новия Европейски семестър. Останете за подробности
22 ноември 2017 12:07
Adelina Marini Валдис Домбровскис: Новият семестър започва в условия на най-високия икономически растеж от десетилетие насам
22 ноември 2017 12:09
Adelina Marini Домбровскис: В някои страни наследството на кризата все още е видимо във високия процент безработица
22 ноември 2017 12:10
Adelina Marini Домбровскис: Препоръчваме с приоритет да са реформите, които увеличават производителността, премахване на пречките пред инвестициите, отваряне на пазарите на продукти и труд
22 ноември 2017 12:11
Adelina Marini Домбровскис: Препоръката за еврозоната е неутрална фискална позиция
22 ноември 2017 12:13
Adelina Marini Домбровскис: Франция трябва да коригира бюджетния си дефицит. Тя ще бъде вкарана в превантивното крило на пакта за стабилност и растеж
22 ноември 2017 12:14
Adelina Marini Домбровскис: Трябва да изолзваме добрите времена, за да подсилим еврозоната и банковия съюз
22 ноември 2017 12:16
Adelina Marini Пиер Московиси: Пет страни-членки са в риск от неизпълнение на бюджетните си планове
22 ноември 2017 12:18
Adelina Marini ЕК е изпратила писмо с искане за допълнителни разяснения към Италия
22 ноември 2017 12:19
Adelina Marini Московиси: Франция също е в риск от неизпълнение на правилата в бюджетния си план, въпреки че ще завърши 2017-та година с бюджетен дефицит под 3%, но в бюджетния план за 2018-та година не се изпълнява критерия за дълга
22 ноември 2017 12:22
Adelina Marini Московиси: Препоръчваме затваряне на процедурата по прекомерен бюджетен дефицит за Великобритания. Това става в момента, когато Хамънд представя бюджета в парламента
22 ноември 2017 12:24
Adelina Marini Московиси: За 12 страни-членки ще бъдат изготвени задълбочени анализи, тъй като при тях са забелязани макроикономически неравновесия
22 ноември 2017 12:26
Adelina Marini Московиси: Призоваваме страните-членки да осъществяват реформи, насочени към създаване на работни места, равенство
22 ноември 2017 12:28
Adelina Marini Московиси: Със сигурност сме влезли в сезона на добрите икономически новини
22 ноември 2017 12:29
Adelina Marini На този линк можете да намерите есенния пакет на Европейския семестър euinsi.de/rSJQ
22 ноември 2017 12:31
Adelina Marini Страните, за които ЕК отново ще изготви задълбочени анализи, заради макроикономически дисбаланси са: България, Хърватия, Кипър, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Холандия, Португалия, Словения, Испания и Швеция
22 ноември 2017 12:39
Adelina Marini Бюджетните планове на 6 държави от еврозоната са съобразени с фискалните правила - Германия, Литва, Латвия, Люксембург, Финландия и Холандия
22 ноември 2017 12:41
Adelina Marini Бюджетните планове на пет еврозонски държави са в риск от неизпълнение на фискалните правила: Белгия, Италия, Австрия, Португалия и Словения
22 ноември 2017 12:43
Adelina Marini Румъния не е изпълнила препоръката на Съвета да коригира значителното си отклонение от средносрочната бюджетна цел, затова препоръчва Съветът да издаде нова препоръка, с която да поиска годишна структурна корекция от 0.8% от БВП през 2018. През юни от Румъния се очакваше да направи корекция от 0.5% от БВП
22 ноември 2017 12:47
 
free talk corner
Adelina Marini
Федерика Могерини: Днес имахме 8-часов, много напрегнат Съвет по външни въпроси. Изразихме солидарност с Великобритания по случая Солсбъри
19 март 2018 17:13
Adelina Marini Могерини: Понякога имам чувството, че само ние и ООН настояваме за политическо решение в Сирия
19 март 2018 17:34
Adelina Marini
Днес министрите на финансите от еврозоната се събират за редовното заседание на Еврогрупата. Основни теми са изпълнението на предварителните условия по програмата на Гърция, подготовката на срещата на върха на еврозоната в края на март. Останете за подробности
12 март 2018 14:31
Adelina Marini Московиси: Това ще бъде огромен тест за достоверността на последващите дискусии (за излизането на Гърция)
12 март 2018 18:16
Adelina Marini
Европейската централна банка реши на днешното заседание на Управителния съвет, че запазва основните лихвени проценти непроменени. По отношение на нестандартните парични мерки ЕЦБ за първи път се отказва от ангажимента си да увеличава нетните покупки на активи в случай на нужда
8 март 2018 14:35
Adelina Marini Драги: Често роля играе несъзнателното пристрастие по отношение на половете
8 март 2018 15:18
newsletter


You can unsubscribe here from our newsletter

follow us
Абонирайте се за мен в YouTube
partners Citizen-E
Open Montenegro
One Europe
euinside