English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Free Talk Corner

Adelina Marini
Всеки момент ще започне последното за годината изслушване на шефа на ЕЦБ Марио Драги в икономическата комисия на ЕП
20 ноември 2017 14:59
Adelina Marini Шефът на икономическата комисия Роберто Гуалтиери (СиД, Италия) приветства решението на Марио Драги да запази паричната политика на ЕЦБ
20 ноември 2017 15:06
Adelina Marini Марио Драги: 16 от 19-те страни-членки на еврозоната преминаха през ръст на заетостта в последните месеци
20 ноември 2017 15:10
Adelina Marini Драги: Въпреки устойчивият икономически растеж, инфлацията все още не може да достигне желаните цели
20 ноември 2017 15:12
Adelina Marini Драги: Рекалибрирането на нашата парична политика цели да запази все още нужната степен на парична подкрепа
20 ноември 2017 15:13
Adelina Marini Драги: Осигуряването на ценова стабилност е предварително условие за икономиката на еврозоната, за да може да постигне балансиран растеж
20 ноември 2017 15:22
Adelina Marini Драги: Очаквам с нетърпение предстоящата среща на върха на еврозоната за бъдещото управление на еврозоната
20 ноември 2017 15:23
Adelina Marini Драги: Необслужваните кредити е проблем, който трябва да бъде решен дори и без да е завършила работата по европейската схема за застраховане на депозитите
20 ноември 2017 15:26
Adelina Marini Драги: Наскорошните ни парични решения отразяват нашето виждане, че инфлацията в крайна сметка ще се придвижи към очакваната цел, заради добрите икономически условия
20 ноември 2017 15:31
Adelina Marini Драги: Участието в работната сила на жените е най-високото за всички времена. Въпреки това, увеличаващото се участие на възрастни хора, както и включването на мигранти на пазара на труда би трябвало да доведе до повишаване на заплатите, но все още не наблюдаваме такова нещо, а това задържа инфлацията
20 ноември 2017 15:33
Adelina Marini Драги: ЕЦБ е купила нещо между 10-15-20% от общото предлагане на правителствени облигации, което означава, че не сме ние най-големия кредитор на правителства от еврозоната. На второ място ние ги купуваме на вторичните пазари, което означава, че вече някой ги е купил (Драги отговаря на въпрос на германския евродепутат Бернд Луке)
20 ноември 2017 15:38
Adelina Marini Драги: Имаме достатъчно доказателства, че текущото икономическо възстановяване се дължи на нашата парична политика
20 ноември 2017 15:41
Adelina Marini Драги: Продължителната дискусия по европейската схема за застраховане на депозитите показва, че това е процес
20 ноември 2017 15:43
Adelina Marini Драги: Не бива да губим от поглед крайната цел - пълноценна европейска схема за застраховане на депозитите
20 ноември 2017 15:44
Adelina Marini Драги: Цялостната ситуация в Гърция се подобри значително. Изпълнението на много от мерките, отразени в третия преглед на спасителната програма, в момента дават резултати
20 ноември 2017 15:50
Adelina Marini Драги: ЕЦБ подкрепя мерки, които намаляват избягването и укриването на данъци. Ние винаги сме подкрепяли Комисията и законодателите в тази сфера
20 ноември 2017 15:52
Adelina Marini Драги: Ако мерим безработицата и по отношение на качеството на текущата заетост, намираме още едно обяснение защо номиналните заплати не реагират
20 ноември 2017 15:56
Adelina Marini Драги: Нашата социална система толкова ли е лоша, колкото в САЩ? Не. Имаме различни социални модели. Драматичната ситуация с безработицата в годините на кризата значително влоши разпределението на богатството
20 ноември 2017 15:59
Adelina Marini Драги: Виждаме ли опасност от балони? Не
20 ноември 2017 16:00
Adelina Marini Драги: На този етап не забелязваме системни финансови рискове, така че да променим паричната ни политика
20 ноември 2017 16:13
 
free talk corner
Adelina Marini
Лидерите на ЕС се събират в Брюксел на неформална среща, за да обсъдят за първи път двете най-токсични теми в дневния ред в момента - състава на Европейския парламент и как да бъде избран следващият шеф на ЕК, и бюджет 2021-2027
23 февруари 2018 09:04
Adelina Marini Пленкович: За мен решението е подсилване на системата на собствени ресурси на европейския бюджет
23 февруари 2018 13:09
Adelina Marini
След малко в икономическата комисия на ЕП започва първият диалог с новия председател на Еврогрупата Марио Сентено (Португалия). Останете за подробности
21 февруари 2018 09:01
Adelina Marini Сентено: За първи път Португалия започна да се приближава към еврозоната през 2017
21 февруари 2018 10:40
Adelina Marini
Днес е ден за Еврогрупата. Министрите на финансите от еврозоната ще заседават в обичайния си формат и в разширения. В обичайния формат ще обсъждат програмата на Гърция, създаването на Европейски валутен фонд и кандидатурите за заместник-председател на ЕЦБ на мястото на отиващия си Витор Констансио. В разширения формат (участват и неевро страни) ще се обсъди довършването на банковия съюз. Останете за подробности
19 февруари 2018 14:23
Adelina Marini Да обобщим днешната Еврогрупа. Основната тема беше спорният избор на испанския финансов министър Луис Де Гиндос за заместник-председател на ЕЦБ. Втората тема беше доколко е имало голяма драма между шефа на ЕЦБ Марио Драги и гръцкия финансов министър Евклид Цакалотос. Нямаше никакви новини по отношение на въпросите от дневния ред - Гърция, Ирландия, еврозоната и банковия съюз
19 февруари 2018 20:31
newsletter


You can unsubscribe here from our newsletter

follow us
Абонирайте се за мен в YouTube
partners Citizen-E
Open Montenegro
One Europe
euinside