English Български
Follow Us
Subscribe
Search : [ ]
|

Free Talk Corner

Adelina Marini
Всеки момент ще започне последното за годината изслушване на шефа на ЕЦБ Марио Драги в икономическата комисия на ЕП
20 ноември 2017 14:59
Adelina Marini Шефът на икономическата комисия Роберто Гуалтиери (СиД, Италия) приветства решението на Марио Драги да запази паричната политика на ЕЦБ
20 ноември 2017 15:06
Adelina Marini Марио Драги: 16 от 19-те страни-членки на еврозоната преминаха през ръст на заетостта в последните месеци
20 ноември 2017 15:10
Adelina Marini Драги: Въпреки устойчивият икономически растеж, инфлацията все още не може да достигне желаните цели
20 ноември 2017 15:12
Adelina Marini Драги: Рекалибрирането на нашата парична политика цели да запази все още нужната степен на парична подкрепа
20 ноември 2017 15:13
Adelina Marini Драги: Осигуряването на ценова стабилност е предварително условие за икономиката на еврозоната, за да може да постигне балансиран растеж
20 ноември 2017 15:22
Adelina Marini Драги: Очаквам с нетърпение предстоящата среща на върха на еврозоната за бъдещото управление на еврозоната
20 ноември 2017 15:23
Adelina Marini Драги: Необслужваните кредити е проблем, който трябва да бъде решен дори и без да е завършила работата по европейската схема за застраховане на депозитите
20 ноември 2017 15:26
Adelina Marini Драги: Наскорошните ни парични решения отразяват нашето виждане, че инфлацията в крайна сметка ще се придвижи към очакваната цел, заради добрите икономически условия
20 ноември 2017 15:31
Adelina Marini Драги: Участието в работната сила на жените е най-високото за всички времена. Въпреки това, увеличаващото се участие на възрастни хора, както и включването на мигранти на пазара на труда би трябвало да доведе до повишаване на заплатите, но все още не наблюдаваме такова нещо, а това задържа инфлацията
20 ноември 2017 15:33
Adelina Marini Драги: ЕЦБ е купила нещо между 10-15-20% от общото предлагане на правителствени облигации, което означава, че не сме ние най-големия кредитор на правителства от еврозоната. На второ място ние ги купуваме на вторичните пазари, което означава, че вече някой ги е купил (Драги отговаря на въпрос на германския евродепутат Бернд Луке)
20 ноември 2017 15:38
Adelina Marini Драги: Имаме достатъчно доказателства, че текущото икономическо възстановяване се дължи на нашата парична политика
20 ноември 2017 15:41
Adelina Marini Драги: Продължителната дискусия по европейската схема за застраховане на депозитите показва, че това е процес
20 ноември 2017 15:43
Adelina Marini Драги: Не бива да губим от поглед крайната цел - пълноценна европейска схема за застраховане на депозитите
20 ноември 2017 15:44
Adelina Marini Драги: Цялостната ситуация в Гърция се подобри значително. Изпълнението на много от мерките, отразени в третия преглед на спасителната програма, в момента дават резултати
20 ноември 2017 15:50
Adelina Marini Драги: ЕЦБ подкрепя мерки, които намаляват избягването и укриването на данъци. Ние винаги сме подкрепяли Комисията и законодателите в тази сфера
20 ноември 2017 15:52
Adelina Marini Драги: Ако мерим безработицата и по отношение на качеството на текущата заетост, намираме още едно обяснение защо номиналните заплати не реагират
20 ноември 2017 15:56
Adelina Marini Драги: Нашата социална система толкова ли е лоша, колкото в САЩ? Не. Имаме различни социални модели. Драматичната ситуация с безработицата в годините на кризата значително влоши разпределението на богатството
20 ноември 2017 15:59
Adelina Marini Драги: Виждаме ли опасност от балони? Не
20 ноември 2017 16:00
Adelina Marini Драги: На този етап не забелязваме системни финансови рискове, така че да променим паричната ни политика
20 ноември 2017 16:13
 
free talk corner
Adelina Marini
Пред евродепутатите от икономическата комисия на ЕП шефът на Еврогрупата Йерун Дайселблум специално похвали Гърция за впечатляващото изпълнение на третата спасителна програма
7 декември 2017 09:18
Adelina Marini Дайселблум: Помня, когато Германия беше болният на Европа, но направиха значителни реформи. Бих казал на германците, че този ефект няма да трае вечно
7 декември 2017 11:01
Adelina Marini
ЕК ще представи днес дългоочакваните си планове за задълбочаване на интеграцията в еврозоната. Очаквайте подробности!
6 декември 2017 11:39
Adelina Marini Московиси: Предложението, което неевространите не могат да откажат, не е като във филма "Кръстникът"
6 декември 2017 13:55
Adelina Marini
Министрите на финансите на ЕС приеха пакет за данъчно облагане на цифровата икономика
5 декември 2017 14:40
Adelina Marini Валдис Домбровскис: Съветът одобри и ревизирана препоръка към Румъния, от която се изисква да направи допълнителни корекции на бюджетния си дефицит. Съветът е притеснен за фискалната устойчивост на Румъния
5 декември 2017 14:41
newsletter


You can unsubscribe here from our newsletter

follow us
Абонирайте се за мен в YouTube
partners Citizen-E
Open Montenegro
One Europe
euinside