English Български
Следвай ни
Абонамент
Търсене : [ ]
|

Писмо до новото правителство относно медийната среда

публикувано на 31 май 2013 11:59, Аделина Марини, Загреб, Twitter: @AdelinaMarini
Последна промяна на: 31 май 2013 13:59

Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри,

Встъпвате в нов мандат в една изключително болна среда във всяко едно отношение - икономическа, политическа, социална и не на последно място - медийна. Доверието към Вас, както показват и резултатите от изборите, е ниско, което прави задачата Ви да внесете стабилност, държавност и справедливост още по-трудна. В управленската Ви програма, която беше публикувана във вестник "Дневник" на медиите е отделено само едно изречение и то е: "Създаване на гаранции за свободен печат и медии". С това писмо бих искала да Ви призова да отделите повече внимание на темата като се съобразите с няколко вече превърнали се в постулати на развитите и не толкова развитите държави методи за работа с журналистите в епохата на социалните мрежи и мобилните устройства. 

Свободен печат и медии

По повод този Ваш кратък приоритет имам няколко въпроса, които смятам за изключително важни и нетърпящи отлагане:

- Най-напред е изключително важно да дефинирате какво точно разбирате под "свободен печат и медии" и как смятате да предоставите гаранциите за постигането на тази цел?

- В намеренията Ви влиза ли да обърнете внимание на медийната концентрация в ръцете на един основен медиен играч, който доскоро играеше водеща роля в подкрепата за предходното правителство, но изглежда вече прехвърля любовта си към Вас?

- Запознати ли сте и ако не сте, възнамерявате ли да се запознаете с публичните дискусии, които в момента текат на ниво ЕС за обхвата на компетенциите на съюза в осигуряването на медиен плурализъм и свобода на медиите?

- Запознати ли сте с разговорите, които ресорния комисар г-жа Нели Крус проведе през септември миналата година в София с представители на издателите, независими журналисти и граждански организации, сред които и на euinside?

- Запознати ли сте и ако не, планирате ли да се запознаете подробно с доклада, който работната група представи по-рано тази година и в който се отправят конкретни препоръки за осигуряването на свободни и плуралистични медии като съществен елемент от осигуряването на европейската демокрация? 

- В случай, че отговорът на повечето от горните въпроси е да, може ли да посочите кои ще бъдат конкретните хора и институции, на които ще възложите работата по гореспоменатите документи и публични консултации? Планирате ли и да проведете някаква среща с издателите, независимите и гражданските журналисти, пред които да представите вижданията си за всички тези документи и за запознаване с проблемите, които медиите имат в България?

Медийна политика

Медийната политика на правителството е от съществено значение за изпълнението както на неговите цели, така и за оцеляването му, независимо от изключително зависимата медийна среда. В този смисъл има много въпроси, на които смятам за необходимо да се отговори, както и да се поеме конкретен ангажимент. Предходното правителство, но не само то, имаха сравнително архаичен модел на общуване с медиите, който вероятно все още е подходящ за твърде затворената и монополизирана медийна среда в България, но все пак интернет и новите технологии дадоха възможност на много граждански организации и независими журналисти да изградят своя собствена аудитория по напълно независим начин. Затова Ви моля да отговорите на следните няколко въпроса:

- Възнамерявате ли да промените начина, по който общувате с медиите и в каква посока биха били тези промени?

- Планирате ли да обновите уебсайтовете на основните държавни институции (министерства, парламент и др.), така че да бъдат ориентирани към лесен достъп до документи, решения, позиции и анализи, стоящи зад ежедневните решения на кабинета?

- Планирате ли да въведете открити правителствени заседания и пресконференции, които да бъдат уебстриймвани за всички онези, които не могат да присъстват на живо в МС, НС и други инстутиции?

- Смятате ли да създадете Twitter и Facebook профили на МС и отделните министри, с които да се опосредства и улесни връзката не само с медиите, но и с гражданите? Добър пример в това отношение може да Ви бъде правителството в Хърватия, което е от сестринската Социалдемократическа партия на премиера Зоран Миланович. То създаде цял отдел от млади хора, които работят на смени, за да захранват Twitter и Facebook профилите на кабинета с информация, снимки, видео- и аудиозаписи от правителствени заседания, срещи, пресконференции и други. 

- Към момента начинът на разпространение на информация за отминали събития с участието на министър-председателя и министрите е изключително безполезен. Изпращат се по мейла прикачени Word-файлове, в които събитието, интервюто, речта или нещо друго е преразказано по начин, който отразява единствено гледната точка на ПР-екипа. Бихте ли направили необходимото, за да се присъедините към съвременните отворени и прозрачни управления, които предоставят на медиите и обществото стенограми на речи, заседания, пресконференции. Предоставят също видео- или аудиозаписи, така че журналистите и гражданите да могат сами да стигнат до конкретен извод, а не той да им бъде налаган от пресотдела на съответното ведомство?

- Изключително важен въпрос, който засяга лично euinside, е как възнамерявате да представяте на обществеността позициите, които България ще отстоява на всички нива в ЕС? До момента това ставаше по, бих казала, обиден маниер, който включва изпращане на текст, озаглавен "Позиция", в който не се съдържа нищо друго освен какво точно ще се обсъжда на даден Съвет на ЕС, но не и позицията, която страната ни ще отстоява. Планирате ли да промените това? Ще помислите ли и за възстановяването до максимална степен на работата с медиите на Съвета по европейски въпроси към МС, който преди 4 години, но уви за твърде кратко, беше дори отворен за медии? Ако не да го отворите изцяло, бихте ли възстановили поне брифинга след това, както и да го ориентирате към онези, които следят ставащото в България и ЕС онлайн? По време на правителството на Сергей Станишев (2005-2009) беше въведена изключително добра практика след Европейски съвет в Брюксел пресконференцията от националната ни стая за брифинги да се осъществява чрез пряка връзка със София, така че и колегите в България да могат да задават въпроси към премиера? Ако планирате да възстановите тази практика, смятате ли да я разширите, така че да включи и останалите Съвети на ЕС, не само срещите на върха, както и да осигурите задаването на въпроси от колеги онлайн (като euinside). 

- Към момента начинът, по който МС работи с медиите в навечерието на редовно заседание на правителството, е доста остарял и тук бих дала отново за пример правителството на Хърватия, с чиято работа съм отблизо запозната. В навечерието на правителственото заседание пресцентърът изпраща голям комплект документи онлайн на акредитираните журналисти. Комплектът съдържа реда на заседанието и към всяка точка са прикрепени проекторешенията, проектозаконодателството или проектодекларациите, които предстои да бъдат обсъждани и гласувани. Това позволява на журналистите да се подготвят добре какво предстои да бъде прието, да прочетат съответния законопроект, който ги вълнува, за да могат по-адекватно да подготвят въпросите си или да ги представят максимално ясно на обществеността. Планирате ли да въведете подобна практика, тъй като сегашното изпращане само на списък с точките е твърде недостатъчно и до голяма степен безполезно? 

Финансиране

По време на предходното правителство, но със сигурност при задълбочен преглед подобни практики може да се открият и в предишни правителства, често се срещаше ситуация, при която чрез обществени и еврофондове се финансираха определени медийни групи. Възнамерявате ли да сложите край на тези определено порочни практики, които създават изкривяване на медийния пазар и условия за фаворизиране на определени медии за сметка на други?

- Имате ли планове за осигуряване на прозрачност при финансирането на медии по какъвто и да било начин като част от някаква цялостна стратегия за прозрачност при харченето на публични средства?

Без да имам претенциите, че съм изчерпала всички проблеми, които се натрупаха през последните години в работата между журналисти и институции в България, ще Ви бъда особено признателна, ако отговорите на въпросите ми. Не държа да отговорите лично. Мисля, че тези въпроси засягат цялото ни общество, което самият Вие, г-н министър-председател, диагностицирахте в първото си интервю за БНТ, че е в "напреднал стадий на дезинтегритет". Една добра, прозрачна и отчетна медийна политика би могла да Ви помогне да се справите с този безспорно сериозен и опасен обществен проблем. И тук не става дума да си купите добро отношение от медиите като ги накарате да се чувстват по "европейски". Става дума да ни предоставяте информацията, която е жизнено необходима за нашата работа и която ни дължите в качеството ни на данъкоплатци и избиратели. 

Благодаря Ви за вниманието и в очакване на скорошен отговор от Вас и Вашия екип, Ви желая успех в следващите четири години.

Аделина Марини, основател и главен редактор на www.euinside.eu, а също и автор на идеята проблемите с медийната среда да бъдат включени в Механизма за сътрудничество и проверка, с който България се присъедини към ЕС. Впрочем, медиите вече бяха включени в наблюдението на механизма за Румъния. 

коментари
Андрешко
31 май 2013 18:07
Сега трябва да почне "градивната" критика на любителския клуб на българските филолози, които да се заядат за липсата на пълен член на подлога в 3-тото изречение от седмия параграф.

Пък темата? Идеята? Писмото? Въпросите? Ае молА вЕ, не'а нужда! 'сичките сте маскари!
anonymous
31 май 2013 19:05
Удивително добре!
Ирина Керемидчиева
31 май 2013 19:06
Извинете, не прочетох указанията и станах анонимус, което не ми е в стила.
anonymous
1 юни 2013 09:00
Много добре!
Богдан11
1 юни 2013 09:05
- Да се проведат опреснителни курсове за пишещите журналисти по Правопис, Граматика и Синтаксис към НСА.
- Да се проведат тестове за грамотност на редактори и коректори от пресата. Допускат за печат текстове с груби правописни грешки.
- Да се премахнат всички вулгаризми и уличен език от вестниците, особено жълтите.
- Да се повиши общата култура на някои журналисти. Допускат груби неточности.
- ТВ журналистите да преминат ускорени курсове по правоговор и дикция.
Андрешко
1 юни 2013 11:05
ЕТО ГО ! ДУХА НА БЪЛГАРЩИНАТА!
Местния Мунчо! Кварталния ИДИОТ!

Е зат'ва на бУгарина медии не му трябват. На него му трябва правила, болшевизъм, наказания, каторга! И както винаги му убягва смисъла на нещата ...
Загрижена
3 юни 2013 10:01
Спокойно, ако можеш, Андрешко! Укроти топката! Предложенията на Богдан 11 могат да се приемат като допълнение към изложения от Аделина Марини текст. Иначе, да цитирам новия хит на талантливите ни млади певци: А, дано, ама, нада ли?!
Андрешко
4 юни 2013 07:27
Г-жо Загрижена, то тия неща дето българиста Богдан11 ги е предложил са условия за завършване на ОСНОВНО образУвание в Народната Република. Така че нека да не вменяваме на първоначалната идея на въпросното писмо решението на всички изначални български проблеми, че сега ще ни налазят Атакистите и ще поискат да се допише в края - България на Три Морета. пардон на Три Планети!
Левскар
13 юни 2013 17:25
"да обърнете внимание върху медийната концентрация в ръцете на един основен медиен играч"

Алоо, Марини, събудете се. Разтурящия седянки никога няма да застане срещу основният си коалиционен партньор - Делян Пеевски. Очаквайте дори още по-сериозна концентрация на медии в ръцете на новата ни тройна коалиция.
Левскар
14 юни 2013 11:43
ааахаххахахахх.... вчера докато пишех горния коментар дори не съм и сънувал, че днес човека притежаващ всички големи медии в България - Делян Пеевски от ДПС ще стане шеф на ДАНС :D :D :D. Авторката на тази статия сега ще е изключително щастлива от факта, че свободата на медиите в България ще бъде гарантирана от Държавната Агенция за Национална Сигурност чрез нейния шеф, който е най-големият медиен собственик в страната :D :D :D. Искахте промяна - ето ви промяна :D :D :D
Ако имате коментар, може да го напишете тук.
Име:  
Полето 'Име' не е задължително. Ако го оставите празно, вашия коментар ще бъде създаден с автор: 'anonymous'. Можете да се регистрирате на нашия сайт и тогава коментарите ви ще бъдат наименовани автоматично с името на вашия потребител.